ŠPECIALIZAČNÉ   KVALIFIKAČNÉ   ŠTÚDIUM
- INFORMATIKA

organizátor - MPC Trenčín a Univerzita Konštantína filozofa Nitra

skupina ŠKŠ-9, ZSŠE Stará Turá


18. 5. 2006 začalo v ZSŠE Stará Turá prvým seminárom - "Špecializačné kvalifikačné štúdium Informatika" (ŠKŠI) - už druhý beh (ŠKŠ-9). Úspešné ukončenie umožní absolventom kvalifikovane vyučovať informatiku v základných a stredných školách. Garantom tejto formy štúdia je Metodicko-pedagogické centrum Trenčín a Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. Výučbu pedagogicky a organizačne zabezpečuje ZSŠE Stará Turá. Väščinu prednášok a cvičení vedú odborní učitelia ZSŠE Stará Turá - Ing. Milan Duroška, Ing. Jaroslav Dzuro a Ing. Pavol Macúch.

AKTUALITY:

KDE NÁS NÁJDETE:                                   TERMÍNY A OBSAH SEMINÁROV:

                                   18. 5. 2006 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   19. 5. 2006 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   3. 7. 2006 (pondelok) od 9,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   4. 7. 2006 (útorok) od 9,00 do 19,00 - uskutočnilo sa

                                   30. 8. 2006 (streda) od 9,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   31. 8. 2006 (štvrtok) od 9,00 do 19,00 - uskutočnilo sa

                                   15. 11. 2006 (streda) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   16. 11. 2006 (štvrtok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   8. 2. 2007 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   9. 2. 2007 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   29. 3. 2007 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   30. 3. 2007 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   14. 6. 2007 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   15. 6. 2007 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   5. 7. 2007 (štvrtok) od 8,00 do 14,00 - uskutočnilo sa

                                    23. 11. 2007 - Trenčín - uskutočnilo sa
                                    30. 11. 2007 - Trenčín - uskutočnilo sa

                                   11. 4. 2008 (piatok) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   12. 4. 2008 (sobota) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa

                                   18. 4. 2008 (piatok) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   19. 4. 2008 (sobota) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa

                                   1. 5. 2008 (štvrtok) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   2. 5. 2008 (piatok) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   3. 5. 2008 (sobota) od 8,00 do 14,00 - uskutočnilo sa

                                    23. 5. 2008 - NÁHRADY, KONZULTÁCIE - uskutočnilo sa       KONTAKTY - škola:
       Združená Stredná Škola Elektrotechnická
       Športová 675
       916 01    STARÁ TURÁ
       www.sosst.sk


       KONTAKTY - inštruktori:
       Ing. Milan DUROŠKA        duroska@sosst.sk
       Ing. Jaroslav DZURO       
       Ing. Pavol MACÚCH       ODKAZY NA ĎAĽŠIE STRÁNKY:

štúdijný (tematický) plán kvalifikačného štúdia

kontakty účastníkov kvalifikačného štúdia

kontakty inštruktorov kvalifikačného štúdia zo ZSŠE Stará Turá

"triedna kniha"

evidencia účasti na seminároch

štúdijné materiály

download

foto