ŠPECIALIZAČNÉ   KVALIFIKAČNÉ   ŠTÚDIUM
- INFORMATIKA

organizátor - MPC Trenčín a Univerzita Konštantína filozofa Nitra

skupina ŠKŠ-3, ZSŠE Stará Turá                                   FOTO: späť na hlavnú stránku