ŠPECIALIZAČNÉ   KVALIFIKAČNÉ   ŠTÚDIUM
- INFORMATIKA

organizátor - MPC Trenčín a Univerzita Konštantína filozofa Nitra

skupina ŠKŠ-3, ZSŠE Stará Turá


23. 9. 2004 začalo v ZSŠE Stará Turá prvým seminárom - "Špecializačné kvalifikačné štúdium Informatika" (ŠKŠI). Úspešné ukončenie umožní absolventom kvalifikovane vyučovať informatiku v základných a stredných školách. Garantom tejto formy štúdia je Metodicko-pedagogické centrum Trenčín a Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. Výučbu pedagogicky a organizačne zabezpečuje ZSŠE Stará Turá. Väščinu prednášok a cvičení vedú odborní učitelia ZSŠE Stará Turá - Ing. Milan Duroška, Ing. Jaroslav Dzuro a Ing. Pavol Macúch.

AKTUALITY:
                                   TERMÍNY A OBSAH SEMINÁROV:

                                   23. 9. 2004 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   24. 9. 2004 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   27. 10. 2004 (streda) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   28. 10. 2004 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa

                                   25. 11. 2004 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   26. 11. 2004 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   24. 2. 2005 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   25. 2. 2005 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   10. 3. 2005 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   11. 3. 2005 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   23. 3. 2005 (streda) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   24. 3. 2005 (štvrtok - prazdniny) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   21. 4. 2005 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   22. 4. 2005 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   5. 5. 2005 (štvrtok) od 14,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   6. 5. 2005 (piatok) od 8,00 do 13,00 - uskutočnilo sa

                                   25. 8. 2005 (štvrtok) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   26. 8. 2005 (piatok) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   27. 8. 2005 (sobota) od 8,00 do 19,00 - uskutočnilo sa

                                   20. 10. 2005 (štvrtok) od 13,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   21. 10. 2005 (piatok) od 8,30 do 15,30 - uskutočnilo sa

                                   24. 11. 2005 (štvrtok) od 13,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   25. 11. 2005 (piatok) od 8,30 do 15,30 - uskutočnilo sa

                                   23. 3. 2006 (štvrtok) od 13,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   24. 3. 2006 (piatok) od 8,30 do 15,30 - uskutočnilo sa

                                   28. 4. 2006 (piatok) od 9,00 do 14,00 - uskutočnilo sa

                                   4. 5. 2006 (štvrtok) od 13,00 do 19,00 - uskutočnilo sa
                                   5. 5. 2006 (piatok) od 8,00 do 15,00 - uskutočnilo sa
       KONTAKTY - škola:
       Združená Stredná Škola Elektrotechnická
       Športová 675
       916 01    STARÁ TURÁ
       www.sosst.sk


       KONTAKTY - inštruktori:
       Ing. Milan DUROŠKA        duroska@sosst.sk
       Ing. Jaroslav DZURO       
       Ing. Pavol MACÚCH       ODKAZY NA ĎALŠIE STRÁNKY:

štúdijný (tematický) plán kvalifikačného štúdia

kontakty účastníkov kvalifikačného štúdia

kontakty inštruktorov kvalifikačného štúdia zo ZSŠE Stará Turá

"triedna kniha"

evidencia účasti na seminároch

štúdijné materiály

download

foto