šk.rok:  2019/2020
Nepárny tyždeň
hod. 0 1 2 3   4 5   6 7 8 9
7.05 – 7.50 7.55 – 8.40 8.45 – 9.30 9.35 – 10.20   10.30 - 11.15  11.20 - 12.05   12.25 – 13.10 13.15 – 14.00 14.05 - 14.50 14.55 -15.40
Po                        
Ut                        
St                      
Št                        
Pi                        
Párny tyždeň      
hod. 0 1 2 3   4 5   6 7 8 9
7.05 – 7.50 7.55 – 8.40 8.45 – 9.30 9.35 – 10.20   10.30 - 11.15  11.20 - 12.05   12.25 – 13.10 13.15 – 14.00 14.05 - 14.50 14.55 -15.40
Po                        
Ut                        
St                        
Št                        
Pi