Rekonštrukcia objektov školy v roku 2020   Átriá + salón

V našej škole sme si vedomí toho, že aby sa študenti v nej cítili dobre, je dôležité poskytnúť im priestor, kde budú môcť príjemne tráviť nielen čas práce a štúdia, ale aj čas prestávok i čas mimo vyučovania. Je potrebné, aby študenti mali kde komunikovať, zdieľať svoje zážitky a postrehy aj "naživo" mimo sociálnych sietí. Z toho dôvodu sme využili priestor chátrajúcich átrií, ktoré doteraz využívali žiaci len na prechod medzi školou a dielňou. Vytvorili sme z neho príjemné prostredie žiakov s možnosťou relaxu pri veľkoplošnej šachovej hre alebo len s desiatou pri vzájomnom rozhovore. Pre tieto účely sme v rámci rekonštrukcie školy prebudovali tiež priestor pôvodne využívaný na parkovanie áut (pod učebňou zdravotníckej techniky) na priestor určený na spoločenské stretnutie žiakov, kde v rámci voľna môžu hrať biliard, stolný futbal, čítať časopisy, alebo využívať čas prácou na PC, prípadne len vzájomné debatovanie.


Veľká kultúrka + vestibul

Počas letných prázdnin sme pokračovali v "skrášľovaní" a skvalitnení prostredia, a to aj v budove školského internátu, kde sme veľkú spoločenskú miestnosť tzv. "kultúrku" podrobili totálnej rekonštrukcii. Všetko staré sme nahradili novým tak, aby to zodpovedalo estetickým požiadavkám a zároveň po technickej stránke mohla miestnosť slúžiť prezentáciám a prednáškam s využitím najmodernejších technických pomôcok. Miestnosť s kapacitou 60 sediacich miest, ktorej súčasťou je i malý catheringový kútik, spĺňa tento priestor na náročnú konferenčnú miestnosť, ktorá je využiteľná pre zamestnancov, študentov a je možné ju i prenajímať iným subjektom v rámci podnikateľskej činnosti. "Čerešničkou" je tiež veľká a pohodlná sedacia súprava vo vestibule pred vstupom do "kultúrky", ktorá je príjemným miestom na neformálne rozhovory.
Školský internát + telocvičňa

Všetkých nás už určite trápi situácia v súvislosti s "Covidom", ktorej dôsledok je dlhodobá neprítomnosť žiakov v škole a na internáte. Jedinou svetlou stránkou tejto situácie je fakt, že pre neprítomnosť žiakov nám vznikol ideálny priestor na ďalšiu rekonštrukciu, tento raz sociálnych zariadení, kuchyniek a kultúriek v internáte a "totálnej" rekonštrukcie budovy telocvične. Rekonštrukcia sociálnych zariadení prebehla v rámci jednej polovice internátu, t. j. celá pravá strana, kde sa kompletne vymenili odtokové potrubia, obklady, sanita a na všetkých poschodia, kde sú ubytovaní žiaci vznikol nový priestor kuchyne a obývačky. Tu majú žiaci kompletné zázemie v rámci ktorého si môžu aj niečo uvariť a v jedálenskej časti skonzumovať, nechýba priestor na pohodlné sledovanie TV alebo hranie spoločenských hier.

Obnova fasády telocvične nadviazala na rekonštrukciu interiéru telocvične, kde sa vymenila palubovka, podlaha v posilňovni a kompletne zrekonštruovali sociálne zariadenia a šatne. Pred tým sme ešte menili osvetlenie - bolo nahradené "inteligentným osvetlením" s DALI systémom. Rovnaké je aj v jedálni školy, kde ho montovali naši žiaci (ktorí sa to aj učia) a pracovníci. Materiál sme sponzorsky dostali od firmy OMS Dojč, s ktorou dlhodobo spolupracujeme.


Chodby v škole

No a napokon vzhľadom na to, že sme počas roka dobre hospodárili, ekonomická situácia nám umožnila dať novú a estetickejšiu podobu obom chodbám v budove školy, t. j. prízemiu aj poschodiu.


Veríme, že našu snahu žiaci aj pracovníci školy ocenia a všetky vynovené priestory im umocnia radosť z návratu do školy a normálnemu štúdiu a práci (po dištančnom vzdelávaní počas "korona krízy" v roku 2020 a 2021). Veď aj prostredie vychováva a v peknom prostredí sa nie len lepšie žije a oddychuje, ale aj študuje aj pracuje.11. január 2021