Organizácia školského roka 2018/2019

 

1 Všeobecné informácie a pokyny

1.1 Organizácia školského roka 2018/2019

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii
školského roka na základných, na stredných školách, na odborných učilištiach
a na jazykových školách - sa určuje obdobie školského vyučovania a školských 
prázdnin. 

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa 
začína 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 
4. septembra 2018 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka 
sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2019 (piatok) a kon-
čí sa 28. júna 2019 (piatok).

Školské prázdniny na školský rok 2018/2019

PRÁZDNINY KONIEC VYUČOVANIA TRVANIE ZAČIATOK VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Jesenné 29. 10. 2018 (pondelok) 30. 10. - 2. 11. 2018 5. 11. 2018 (pondelok)
Vianočné 21. 12. 2018 (piatok) 27. 12. 2018 - 7. 1. 2019 8. 1. 2019 (utorok)
Polročné 31. 1. 2019 (štvrtok) 1. 2. 2019 (piatok) 4. 2. 2019 (pondelok)
Jarné

(Košický a Prešovský kraj)
15. 2. 2019 (piatok)

18. 2. - 22. 2. 2019 25 2. 2019 (pondelok)

(Bratislavský, Nitriansky a Trnavský)
22. 2. 2019 (piatok)

25. 2. - 1. 3. 2019 4. 3. 2019 (pondelok)

(Banskobystrický a Trenčiansky kraj)
1. 3. 2019 (piatok)

4. 3. - 8. 3. 2019 11. 3. 2019 (pondelok)
Veľkonočné 17. 4. 2019 (streda) 18. 4. - 23. 4. 2019 24. 4. 2019 (streda)
Letné 28. 6. 2019 (piatok) 1. 7. - 31 8. 2019 2. 9. 2019 (pondelok)

 

Klasifikačné porady (SOŠ Stará Turá)

 a) 1/4-ročná: 20. novembra 2018 (streda),

 b) 1/2-ročná: 29. januára 2019 (utorok),

 c) 3/4-ročná: 15. apríla 2019 (pondelok),

 d) koncoročná: 26. júna 2019 (streda),


 e) končiaci - maturanti: 23. mája 2019 (štvrtok). 
Rodičovské združenia (SOŠ Stará Turá)

 a) plenárne + triedne: 19. októbra 2018 (piatok),

 b) triedne: 12. apríla 2019 (piatok), alebo 26. apríla 2019 (piatok) - podľa rozhodnutia triednych učiteľov.
Externá časť („test“) a písomná forma („sloh“) internej časti MS:

 Opravný termín (pre školský rok 2017/2018):  4. – 7. september 2018

 a) 12. marec 2019, utorok:  SJL

 b) 13. marec 2019, streda:  ANJ, NEJ, RUJ

 c) 14. marec 2019, štvrtok: MAT  (dobrovoľne)

 Náhradný termín: 9. – 12. apríl 2019

 Opravný termín (pre školský rok 2018/2019):  3. – 6. september 2019

 
 Opravný termín (za predošlé obdobia) – PČOZ bude v termíne 13. 9. 2018
 Opravný termín (za predošlé obdobia) – TČOZ bude v termíne 17. 9. 2018


Praktická časť MS:      13. 5. – 17. 5. 2019

Interná časť MS („ústna“):  3. 6. – 7. 6. 2019


Prijímacie skúšky na SŠ:
I. kolo, I. termín - 13. 5. 2019
I. kolo, II. termín - 16. 5. 2019

II. kolo - 18. 6. 2019
Podrobné informácie o pedagogocko - organizačných pokynoch aj s prílohami pre školský rok 2018/2019 si môžete stiahnúť (alebo otvoriť) vo formáte Adobe PDF.KALENDÁR

2. polrok 2018

Sviatky:

1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky (ŠS)
15. september - Sedembolestná Panna Mária (DDPP)
30. október - 100. výročie prijatia (Martinskej) Deklarácie slovenského národa  
                      (mimoriadny ŠS - len tento rok) - 100. výročie vzniku ČSR
1. november - sviatok Všetkých svätých (DDPP)
17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu (ŠS)
24. december - Štedrý deň (DDPP)
25. december - prvý sviatok vianočný (DDPP)
26. december - druhý sviatok vianočný (DDPP)


1. polrok 2019

Sviatky:

1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky (ŠS)
6. január - Zjavenie Pána (Traja králi)  
                 a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov (DDPP) 
3. apríl - Veľký piatok (DDPP)
6. apríl - Veľkonočný pondelok (DDPP)
1. máj - Sviatok práce (DDPP)
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom (DDPP)
5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda (ŠS)
29. august - výročie SNP (ŠS)


2. polrok 2019

Letný čas

Na základe nariadenia vlády SR sa v roku 2018 zavádza letný čas a jeho začiatok sa určuje na nedeľu: 25. marca 2018 (o 2. hodine stredoeurópskeho času – SEČ – sa posunú hodiny na 3. hodinu letného času – LČ), jeho koniec na nedeľu: 28. októbra 2018 (o 3. hodine letného času sa posunú hodiny na 2. hodinu stredoeurópskeho času).Pokračovanie >>
30. júl 2018