OCENENIA - pracovníkov školy

Na spoločnom stretnutí "Sekcie štátnej starostlivosti o šport" Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zaslúžilých športovcov a funkcionárov dňa 20. októbra 2017 v Brezovej pod Bradlom udelila generálna riaditeľka sekcie PaedDr. Božena Gerhátová vysoké štátne vyznamenanie v oblasti športu - Čestné uznaníe prof. Karola Stráňaia nášmu dlhoročnému pracovníkovi Mgr. Igorovi Gašparíkovi za celoživotné pôsobenie v oblasti športu.

Čestné uznaníe prof. Karola Stráňaia udeľuje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky trénerom, funkcionárom, organízátorom podujatí a ďalším odborníkom v športe za celoživotné pôsobenie v oblasti športu pri dožití vyznamného životného jubilea.Mgr. Igor Gašparík pôsobí v SOŠ Stará Turá (pred tým ZSŠE a SOUE Stará Turá) od roku 1977 ako učiteľ telesnej výchovy a brannej výchovy. Pracuje teda u nás už viac ako 40 rokov. So žiakmi nacvičoval spartakiádu, pripravoval ich na rôzne športové súťaže a získal s nimi aj veľa úspechov. Viedol rôzne športové a strelecké krúžky. Pripravoval tiež rôzne branné cvičenia, lyžiarske a plavecké kurzy, kurzy na ochranu človeka a prírody, v poslednej dobe nacvičoval so žiakmi tiež na súťaž "Župná kalokagatia". I tu získali výborné umiestnenia. V súčasnosti je aj predsedom telovýchovno - brannej predmetovej komisie. Je aktívnym poľovníkom. Angažuje sa tiež v rôznych športovo - branných aktivitách i mimo školy.

Vysoké vyznamenanie si Mgr. Igor Gašparík plne zaslúži.

Pokračovanie >>
20. október 2017