Organizácia školského roka 2017/2018

 

1 Všeobecné informácie a pokyny

1.1 Organizácia školského roka 2017/2018

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii
školského roka na základných, na stredných školách, na odborných učilištiach
a na jazykových školách - sa určuje obdobie školského vyučovania a školských 
prázdnin. 

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa 
začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 
5. septembra 2017 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka 
sa končí 31. januára 2018 (streda).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a kon-
čí sa 29. júna 2018 (piatok).

Školské prázdniny na školský rok 2017/2018

PRÁZDNINY KRAJ TRVANIE ZAČIATOK
VYUČOVANIA
Jesenné všetky 30. 10. - 31. 10. 2017 2. 11. 2017 (štvrtok)
Vianočné všetky 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018 8. 1. 2018 (pondelok)
Polročné všetky 2. 2. 2018 (piatok) 5. 2. 2018 (pondelok)
Jarné

Banskobystrický,
Žilinský,
Trenčiansky

19. 2. - 23. 2. 2018 26 2. 2018 (pondelok)

Košický,
Prešovský

26. 2. - 2. 3. 2018 5. 3. 2018 (pondelok)

Bratislavský,
Nitriansky,
Trnavský

5. 3. - 9. 3. 2018 12. 3. 2018 (pondelok)
Veľkonočné všetky 29. 3. - 3. 4. 2018 4. 4. 2018 (streda)
Letné všetky 2. 7. - 31 8. 2018 3. 9. 2018 (pondelok)

 

Klasifikačné porady (SOŠ Stará Turá)

 a) 1/4-ročná : 8. novembra 2017 (streda),

 b) 1/2-ročná : 29. januára 2018 (pondelok),

 c) 3/4-ročná : 19. apríla 2018 (štvrtok),

 d) koncoročná : 26. júna 2018 (utorok),


 e) končiaci - maturanti : 10. mája 2018 (štvrtok). 
Rodičovské združenia (SOŠ Stará Turá)

 a) plenárne + triedne : 10. novembra 2017 (piatok),

 b) triedne : 20. apríla 2018 (piatok).
Externá časť („test“) a písomná forma („sloh“) internej časti MS:

 Opravný termín (pre školský rok 2016/2017):  5. – 8. september 2017

 a) 13. marec 2018, utorok:  SJL

 b) 14. marec 2018, streda:  ANJ, NEJ, RUJ

 c) 15. marec 2018, štvrtok: MAT  (dobrovoľne)

 Náhradný termín: 10. – 13. apríl 2018

 Opravný termín (pre školský rok 2017/2018):  4. – 7. september 2018Praktická časť MS:      16. 4. – 20. 4. 2018

Interná časť MS („ústna“):  21. 5. – 25. 5. 2018


Prijímacie skúšky na SŠ:
I. kolo, I. termín - 14. 5. 2018
I. kolo, II. termín - 17. 5. 2018

II. kolo - 19. 6. 2018
Podrobné informácie o pedagogocko - organizačných pokynoch pre školský rok 2017/2018 si môžete stiahnúť (alebo otvoriť) vo formáte Adobe PDF.KALENDÁR

2. polrok 2017

Sviatky:

1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky (ŠS)
15. september - Sedembolestná Panna Mária (DDPP)
1. november - sviatok Všetkých svätých (DDPP)
17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu (ŠS)
24. december - Štedrý deň (DDPP)
25. december - prvý sviatok vianočný (DDPP)
26. december - druhý sviatok vianočný (DDPP)


1. polrok 2018

Sviatky:

1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky (ŠS)
6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok
pravoslávnych kresťanov) (DDPP)
3. apríl - Veľký piatok (DDPP)
6. apríl - Veľkonočný pondelok (DDPP)
1. máj - Sviatok práce (DDPP)
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom (DDPP)
5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda (ŠS)
29. august - výročie SNP (ŠS)


2. polrok 2018

Letný čas

Na základe nariadenia vlády SR sa v roku 2017 zavádza letný čas a jeho začiatok sa určuje na nedeľu: 26. marca 2017 (o 2. hodine stredoeurópskeho času – SEČ – sa posunú hodiny na 3. hodinu letného času – LČ), jeho koniec na nedeľu: 29. októbra 2017 (o 3. hodine letného času sa posunú hodiny na 2. hodinu stredoeurópskeho času).Na základe nariadenia vlády SR sa v roku 2018 zavádza letný čas a jeho začiatok sa určuje na nedeľu: 25. marca 2018 (o 2. hodine stredoeurópskeho času – SEČ – sa posunú hodiny na 3. hodinu letného času – LČ), jeho koniec na nedeľu: 28. októbra 2018 (o 3. hodine letného času sa posunú hodiny na 2. hodinu stredoeurópskeho času).Pokračovanie >>
31. júl 2017