2015 / 2016

Hodnotiaca správa SOŠ Stará Turá za školský rok 2015 / 2016.

Hodnotiaca správa bola spracovaná podľa pokynov MŠ SR (pomocou programu AsC Agenda).
Správu si môžete pozrieť tu vo formáte HTTP,
alebo stiahnúť tu vo formáte PDF.

Správu spracovalo vedenie SOŠ Stará Turá
október 20165. október 2016