2015 / 2016

Hodnotiaca správa SO© Stará Turá za ąkolský rok 2015 / 2016.

Hodnotiaca správa bola spracovaná podµa pokynov M© SR (pomocou programu AsC Agenda).
Správu si môľete pozrie» tu vo formáte HTTP,
alebo stiahnú» tu vo formáte PDF.

Správu spracovalo vedenie SO© Stará Turá
október 20165. október 2016