Krajské kolo ENERSOL.SK v Novom Meste nad Váhom

Dňa 20. marca 2015 privítali v SOŠ Piešťanská Nové Meste nad Váhom účastníkov krajského kola súťaže stredných škôl ENERSOL SK – využívanie alternatívnych zdrojov energií. Študenti pracovali v troch kategóriách (hlavná, tvorivá a vedľajšia). Súťaže sa zúčastnili aj 2 študent zo SOŠ Stará Turá - v tvorivej kategórii Matúš Koník s prácou "Alternatívne zdroje energie - solárna nabíjačka", výrobok vhodný pre nabíjanie mobilných telefónov prostredníctvom fotovoltického panela.

Výsledky ich prác posudzovala porota, ktorá bola zložená z odborníkov z praxe z oblasti alternatívnych zdrojov energií, pedagógov stredných škôl a z pracovníkov z praxe. Na celú súťaž odborne dohliadal aj predseda krajskej komisie súťaže za Trenčiansky kraj Ing. Ján Hargaš, PhD.
Veľmi nás teší, že sa žiak našej školy sa umiestnili na peknom 2. mieste vo svojej kategórii a bude nás (i celý Trenčiansky kraj) reprezentovať aj v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční v Senici 14. až 15. apríla 2015.
20. marec 2015