Podpis memoranda o spolupráci.
Vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v piatok 27. 2. 2015 podpisom Memoranda o spolupráci potvrdili Stredná odborná škola v Starej Turej, Trenčiansky samosprávny kraj a trinásť významných zamestnávateľov z regiónu. Medzi zúčastnenými stranami pri podpise memoranda nechýbala ani Trenčianska regionálna komora SOPK, Zväz elektrotechnického priemyslu SR a Asociácia spoločností IT priemyslu.


      

Na stretnutí riaditeľ SOŠ Stará Turá Ing. Milan Duroška a generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu SR Mgr. Andrej Lasz informovali prítomných aj o spoločnej realizácii projektu ERAZMUS+ SkillME. Zároveň požiadali prítomných o spoluprácu pri práci na niektorých aktivitách.

Celkovo 13 významných spoločností a zamestnávateľov regiónu podpisom memoranda o spolupráci deklaruje obojstrannú spoluprácu so SOŠ Stará Turá napr. aj v oblasti identifikácie potrieb zamestnávateľov, náboru žiakov zo základných škôl, tvorby vzdelávacích programov, inovovaní študijných odborov či zabezpečovaní odbornej praxe študentov a materiálno-technického vybavenia. Memorandá o spolupráci medzi dôležitými zamestnávateľmi, TSK a strednými odbornými školami sú jedným z krokov k vyriešeniu problému s nedostatkom kvalifikovaných a odborne spôsobilých absolventov. Veľkou podporou pri optimalizácii siete stredných škôl je aj novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá zavádza systém duálneho vzdelávania a motivuje zamestnávateľov spolupracovať s odbornými školami.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň na začiatku februára verejnosti predstavil unikátny projekt s názvom Hrdina remesla (www.hrdinaremesla.sk), ktorého cieľom je osloviť žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl, aby si pre svoje ďalšie štúdium zvolili stredné odborné školy, ktoré pristúpili k podpisu memoranda o spolupráci a po ich absolvovaní si ľahšie našli uplatnenie na trhu práce v regióne Trenčianskeho kraja. Projekt Hrdina remesla pútavou formou, prostredníctvom komixových hrdinov a ich príbehov, vytvára spojovací mostík medzi žiakmi základných škôl, strednými školami a podnikateľskými subjektmi v kraji.

SOŠ Stará Turá má v súčasnosti 53 zamestnancov a cca 300 študentov študujúcich elektrotechniku a informačné technológie, menšia časť je zameraná na strojárstvo a grafické odbory. Pravidelne býva vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získava putovný Pohár predsedu TSK. V rebríčku najlepších stredných škôl v jednotlivých krajoch, ktorý zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa SOŠ Stará Turá podarilo obsadiť v rámci TSK 1. miesto.
Video z podpisovania memoranda v televízii TVM (Myjava):

Video z podpisovania memoranda v televízii STARÁ TURÁ:27. február 2015