Stredná odborná škola v Starej Turej šampiónom TSK
Stredné odborné školstvo v Trenčianskom samosprávnom kraji sa môže pochváliť ďalším úspechom. Slovenská verejnosť sa začiatkom roku zoznámila s rebríčkom najlepších stredných škôl v jednotlivých krajoch, ktorý zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Celkový priemer hodnotenia všetkých stredných škôl na Slovensku sa pohybuje vo výške 44,8%. Nadpriemerný výsledok sa podarilo dosiahnuť až trom stovkám z nich. Stredné odborné školy v Trenčianskom kraji taktiež nezaostávali. Prvú priečku v Trenčianskom kraji sa zo všetkých 42 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja podarilo obsadiť Strednej odbornej škole so sídlom na Športovej ulici v Starej Turej.

Pod úspech Strednej odbornej školy v Starej Turej sa podpísalo hneď niekoľko faktorov, ktoré zamestnávatelia pri hodnotení zohľadňovali. Prvenstvo v rámci kraja škola obhájila napríklad celkovou pripravenosťou absolventov pre trh práce, fungujúcou spoluprácou s konkrétnymi zamestnávateľmi, ale aj vhodne smerovanou propagáciou školy.

Svoj podiel na pozitívnom renomé školy z pohľadu firiem zohrala aj kvalita výučby cudzích jazykov, praktická a teoretická príprava študentov, no v neposlednom rade aj technické vybavenie školy. Staroturianskej Strednej odbornej škole sa tak podľa všetkých 14 parametrov podarilo získať 61,2%, teda najviac zo všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pomyselnú striebornú priečku v unikátnom hodnotení slovenských stredných škôl v Trenčianskom kraji obsadila Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14 v Trenčíne. Medailu s bronzovým leskom získala Stredná odborná škola na Štúrovej ulici v Dubnici nad Váhom. Práve s jej absolventmi majú podniky v kraji najviac skúseností.Veronika Rezáková
oddelenie komunikácie TSK
23. január 2015