2013 / 2014

Hodnotiaca správa SOŠ Stará Turá za školský rok 2013 / 2014.

Hodnotiaca správa bola spracovaná podľa pokynov MŠ SR (pomocou programu AsC Agenda).
Správu si môžete pozrieť tu vo formáte HTTP,
alebo stiahnúť tu vo formáte PDF.

Správu spracovalo vedenie SOŠ Stará Turá
október 201428. október 2014