Medzinárodná konferencia NetAcad 2014 Košice20. júna 2014 sa v Košiciach (Technická univerzita Košice) konala najvýznamnejšia česko-slovenská konferencia venovaná sieťovým technológiám a vzdelávaniu profesionálov v rámci Sieťového programu Cisco Networking Academy, ktorý za 15 rokov pôsobenia na Slovensku vychoval 30-tisíc sieťových špecialistov a v súčasnosti je do neho zapojených vyše 5-tisíc študentov.

Na piatkovej konferencii si slovenské a české školy porovnávali skúsenosti s Cisco Networking Academy. Ich spoločnou črtou je snaha o integráciu vzdelávacích materiálov programu do študijných programov stredných a vysokých škôl (tak na úrovni bakalárskeho ako aj inžinierskeho štúdia). Viac ako 100 účastníkov konferencie sa okrem toho oboznámilo aj s novinkami akadémie, ktorých cieľom je ďalšie skvalitnenie a rozvoj vzdelávania mladých ľudí v oblasti sieťových technológií.

Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia CNA pri SOŠ Stará Turá (Ing. Milan Duroška a RNDr. Edita Zámečníková). Za 10 ročnú aktívnu participáciu na programe CNA získala naša škola v roku 2012 ocenenie, ktoré sme si na konferencii prevzali.
Pokračovanie >>
20. jún 2014