Sociálna sie»

©tudent 4. ročníka odboru Grafik digitálnych médií Patrik CHVOJKA vytvoril v rámci práce SOČ v roku 2013 www stránky - sociálna sie», ktoré Vám tu predstavujeme.SO© Stará Turá     


30. máj 2013