Krajské kolo súťaže ZENIT 2012 v elektronike v SOŠ Stará Turá


V dňoch 6. a 7. 12. 2012 sa uskutočnilo v SOŠ Stará Turá krajské kolo súťaže praktickej zručnosti v elektrotechnike „ZENIT 2012“ pod záštitou Krajského centra voľného času v Trenčíne.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
A – odbory priemyslovácke + gymnáziá,
B - učebné a študijné odbory „učilištné“.

Spolu v oboch kategóriách súťažilo 28 študentov so zameraním na elektrotechniku zo škôl Trenčianskeho kraja. Súťažiaci riešili úlohy teoretickej a praktickej časti. V teoretickej odpovedali formou testu na 30 otázok z oblasti elektroniky a v praktickej časti realizovali zapojenie digitálneho voltmetra riadeného mikroprocesorom. Podľa predloženej schémy zapojenia museli súťažiaci navrhnúť plošný spoj - ručne alebo pomocou počítača, potom zrealizovali jeho výrobu (vyleptanie), osadili ho elektronickými súčiastkami, zospájkovali a museli predviesť jeho funkčnosť. Komisia zhodnotila všetky tieto činnosti a ten, ktorý získal najviac bodov z oboch častí zadania, zvíťazil.

Na úspešnom priebehu súťaže sa podieľalo Krajské centrum voľného času v Trenčíne a firma Didaktik - GM electronic Skalica prípravou materiálu, súčiastok a vecnými cenami pre súťažiacich. Uznanie si zaslúžia i jednotliví vyučujúci SOŠ Stará Turá, ktorí dlhé roky organizujú, zabezpečujú a starajú sa o zdarný priebeh tejto súťaže v našom kraji.

Prví dvaja súťažiaci z oboch kategórií postupujú do celoštátneho kola súťaže, ktorá sa bude konať vo februári 2013 v Senici.

Výsledky súťaže:

kat. A: 1. Marek Jankovič, SPŠ Dubnica nad Váhom 
    2. Patrik Štefka, SPŠ Myjava
    3. Martin Hajdin, SOŠ Stará Turá

kat. B: 1. Marcel Kostelan, SOŠ Stará Turá
    2. Patrik Beňo, SOŠ Bzinská , Nové Mesto nad Váhom 
    3. Mário Maršálek, SOŠ Stará Turá

Na záver sa súťažiacim, porotcom, organizátorom a pedagogickému dozoru prihovoril riaditeľ Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniel Beníček a za mesto Stará Turá zástupkyňa primátora Mgr. Soňa Krištofíková.

Všetkým prítomným poďakoval aj riaditeľ SOŠ Stará Turá Ing. Milan Duroška za korektný prístup a hladký priebeh súťaže. Postupujúcim zaželal, aby úspešne reprezentovali Trenčiansky kraj v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike.

prihláška a návratka ...

program ...

fotodokumentácia ...

výsledkové listiny ...


Názov príspevku:

 1. Úvod
 2. Zenit 2012
 3. Vianočný trh
 4. Záver7. december 2012