OCENENIA - školyZa školský rok 2016/2017 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získala "Pohár predsedu TSK" a diplom.


Kolektívu pracovníkov Strednej odbornej školy v Starej Turej bol 13. marca 2017 udelený "Ďakovný list" od KCVČ Trenčín za aktívnu spoluprácu pri organizovaní Polytechnickej súťaže pre žiakov základných škôl v rámci projektu Hrdina remesla.


Naša stredná odborná škola v Starej Turej je od septembra roku 2015 členom prestížneho klubu spoločností a firiem s najvyšším ratingom, a to tak v rámci celej SR, ako aj v rámci regiónu. 4. septembra 2015 spoločnosť Bisnode a Hospodárske noviny udelila SOŠ v Starej Turej certifikát - Register solventných firiem. Tento certifikát je bol udelený opäť aj "za rok 2016" (31. januára 2017).


Za školský rok 2015/2016 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako druhá najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získala "Pohár predsedu TSK" a diplom.


Naša stredná odborná škola v Starej Turej je od septembra roku 2015 členom prestížneho klubu spoločností a firiem s najvyšším ratingom, a to tak v rámci celej SR, ako aj v rámci regiónu. 4. septembra 2015 spoločnosť Bisnode a Hospodárske noviny udelila SOŠ v Starej Turej certifikát - Register solventných firiem. Tento certifikát je bol udelený opäť aj "za rok 2015" (4. júla 2016).


Za školský rok 2014/2015 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako druhá najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získala "Pohár predsedu TSK" a diplom.


Naša stredná odborná škola v Starej Turej je od septembra roku 2015 členom prestížneho klubu spoločností a firiem s najvyšším ratingom, a to tak v rámci celej SR, ako aj v rámci regiónu. 4. septembra 2015 spoločnosť Bisnode a Hospodárske noviny udelila SOŠ v Starej Turej certifikát - "Register solventných firiem".


Za rok 2014 bola SOŠ Stará Turá (za TSK) vyhodnotená Čestným uznaním za aktívnu podporu v oblasti neformálneho vzdelávania, ktoré jej udelilo MŠVVaŠ SR a Iuventa.


Za rok 2014 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v rebríčku zamestnávateľov trenčianskeho kraja, ktorý zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci švajčiarsko - slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce (a získala v TSK 1. miesto).


Za školský rok 2013/2014 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získala "putovný Pohár predsedu TSK" a diplom.


20. júna 2014 sa v Košiciach (Technická univerzita Košice) konala najvýznamnejšia česko-slovenská konferencia venovaná sieťovým technológiám a vzdelávaniu profesionálov v rámci Sieťového programu Cisco Networking Academy. Za 10 ročnú aktívnu participáciu na programe CNA získala naša škola v roku 2012 ocenenie, ktoré sme si na konferencii prevzali.


Za školský rok 2012/2013 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získala "putovný Pohár predsedu TSK" a diplom.


Za školský rok 2011/2012 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako 2. najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získala diplom predsedu TSK.


Aj za školský rok 2010/2011 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach a získala "putovný Pohár predsedu TSK" a diplom.


SOŠ Stará Turá bola ocenená na výstave Mladý tvorca Nitra 2011 za aktívnu účasť na výstave a ako aj za súťaž TOP výrobok diplomom a čestným uznaním.


Za školský rok 2009/2010 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach a získala "putovný pohár predsedu TSK".


Za školský rok 2008/2009 získala SOŠ Stará Turá 5. miesto v kategórii stredné odborné školy - v súťaži o "putovný pohár predsedu TSK" vo vedomostných súťažiach.


Za školský rok 2007/2008 získala ZSŠE Stará Turá 3. miesto v kategórii združené stredné školy - v súťaži o "putovný pohár predsedu TSK" vo vedomostných súťažiach a získala diplom.


Za školský rok 2006/2007 bola ZSŠE Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia ZSŠ v kategórii združené stredné školy - vo vedomostných súťažiach a získala "putovný pohár predsedu TSK" a diplom.


Za školský rok 2005/2006 bola ZSŠE Stará Turá vyhodnotená ako 3. najlepšia ZSŠ vo vedomostných súťažiach a získala diplom od predsedu TSK".


Za školský rok 2004/2005 bola ZSŠE Stará Turá vyhodnotená ako 2. najlepšia ZSŠ vo vedomostných súťažiach a získala diplom od predsedu TSK".


Za školský rok 2003/2004 bola ZSŠE Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia ZSŠ vo vedomostných súťažiach a získala "putovný pohár predsedu TSK" a diplom.


Za školský rok 2003/2004 bola ZSŠE Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia ZSŠ v športových súťažiach a získala "putovný pohár predsedu TSK" a diplom.


Za školský rok 2002/2003 boli SPŠE a SOUE Stará Turá vyhodnotené ako 3. najlepšie školy vo vedomostných súťažiach.