Stravovanie


Celodenné stravovanie priamo v areáli
  • pre zamestnancov a žiakov školy
  • závodné stravovanie
  • pre ubytovaných

Jedálny lístok

Archív jedálnych lístkov


Bufet

Otváracia doba:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

6,15 - 14,30 hod.

Sobota
Nedela

zatvorené

Zodpovedná vedúca: Hodulíková M


Otváraciu dobu možno prispôsobyt podla potreby!

AKTUÁLNA CENA STRAVY:

Celodenná strava pre žiakov :
3,10 € na deň
raňajky + desiata = 0,71 €, obed = 1,39 €, olovrant + večera = 1,00 €
Žiaci ubytovaní v školskom internáte majú nárok na celodennú stravu.
Ubytovaní žiaci platia za ubytovanie 20 € a stravu 56 € formou preddavku. Vyúčtovanie je 1x za rok (jún). Dochádzajúci žiaci majú nárok na jedno hlavné a jedno vedlajšie jedlo denne (napr. obed, večera).


Celodenná strava pre zamestnancov :
obed alebo večera = 0,82 €.
Zamestnanci SOŠ majú nárok za uvedené ceny na jedno hlavné jedlo (obed alebo večeru) denne. V prípade záujmu si môžu akékoľvek iné jedlo zakúpiť za cenu pre ostatných záujemcov.

 
Celodenná strava pre podnikateľskú činnosť :
7,50 €
raňajky = 1,90 €, obed = 3,10 €, večera = 2,50 €.

KONTAKT

adresa:
Športová 675,
916 01 Stará Turá;

telefón (ústredňa):
- 032/776 3077

informácie o stravovaní:

tel.: 032/6576015
e-mail: office@sosst.sk

riaditeľ (sekretariát)
tel.: 032/6576012
e-mail: office@sosst.sk