2007 / 2008

Hodnotiaca správa ZSŠE Stará Turá za školský rok 2007 / 2008.

Hodnotiaca správa bola spracovaná podľa pokynov MŠ SR (pomocou programu AsC Agenda).
Správu si môžete pozrieť tu vo formáte HTTP,
alebo stiahnúť tu vo formáte PDF.

Správu spracovalo vedenie SOŠ Stará Turá
august-september 2008