- e-mail - PGP - www stránka - telefónny kontakt

Meno
Funkcia
E-mail
viac
  Blahová Anna
  Vedúca školskej jedálne
     
  Duroška Milan, Ing.
  Riaditeľ SOŠ Stará Turá
     
  Kučerová Marta, RNDr.
  Vedúca vychovávateľka
     
  Petkov Peter, Ing.
  Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (štatutárny zástupca riaditeľa)
     
  Zámečníková Edita, RNDr.
  Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
     
  Štefková Iveta, Ing.
  Vedúca úseku TEČ