- e-mail - PGP - www stránka - telefónny kontakt

Meno
Funkcia
E-mail
viac
  Duroška Milan, Ing.
  Riaditeľ SOŠ Stará Turá
     
  Hrašná Andrea
  Vedúca školskej jedálne
     
  Kučerová Marta, RNDr.
  Vedúca vychovávateľka
     
  Málek Ján, Ing.
  Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (štatutárny zástupca riaditeľa)
     
  Zámečníková Edita, RNDr.
  Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
     
  Štefková Iveta, Ing.
  Vedúca úseku TEČ