Od 1. 9. 2023 sa naša škola premenovala na:
Stredná priemyselná škola,
Športová 675,
Stará Turá


GPS:   48.78087, 17.68372

... REKONŠTRUKCIA A SKRÁŠĽOVANIE NAŠEJ ŠKOLY ...

Rekonštrukcia a skrášľovanie školy v roku 2020 - aj prostredie vychováva a v peknom prostredí sa lepšie učí aj pracuje. Prečítajte si o našich aktivitách v tejto oblasti v roku 2020 a pozrite si pár fotografií.

Zároveň pozývame žiakov končiacich základnú školu a ich rodičov, prípadne učiteľov, aby sa prišli informovať o možnostiach štúdia v SPŠ Stará Turá a pozrieť si priestory školy (po predošlej dohode na tel. 0905 649 396). Radi Vás u nás privítame (lepšie raz vidieť, ako 100x počuť - čítať).
Prispejte 2 % z Vašich daní - zlepšíte kvalitu výučby v našej škole.


Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZSŠE v Starej Turej
Sídlo: Športová 675,   916 01    Stará Turá
Forma: 701 - Združenie
IČO: 36127396     DIČ: 2021621965

Editovateľné tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy zaplatenej dane za rok 2023 je tu na stiahnutie.

Združenie rodičov a SPŠ Stará Turá úprimne ďakujú všetkým, ktorí prispeli zo svojich daní na zlepšenie kvality výučby v našej škole.... NOVÉ MOŽNOSTI ODHLASOVANIA A PRIHLASOVANIA STRAVY NA WWW ALEBO MOBILNOU APKOU ...

Vážení stravníci, v rámci skvalitňovania služieb jedálne Vám ponúkame novú službu
Objednávanie stravy Internetom.

Stručný návod je v tomto dokumente PDF.

Číslo našej školskej jedálne je: 9371.
Prihlasovacie meno je vo formáte: meno.priezvisko.
Heslo (aj ďalšie informácie) dostanete u vedúcej Školskej jedálne.

Zo stravy jea možné sa odhlásiť alebo prihlásiť vždy do 14,00 hodiny predchádzajúceho dňa - raňajky a do 06,45 hodiny toho (aktuálneho) dňa - obed a večeru.

Odhlásiť alebo prihlásiť stravu, pozrieť si jedálny lístok a platby je možné po prihlásení na WWW.STRAVA.CZ,
alebo pomocou mobilnej aplikácie:

Vydavateľstvo CBS v spolupráci s mestami, obcami a podnikateľmi vydalo knihu zaujímavostí a najmä leteckých záberov okresu Nové Mesto nad Váhom.


V tejto očarujúcej publikácii má svoje miesto i mesto Stará Turá a SPŠ.

Kniha je dostupná v kníhkupectvách Martinus a môžete si ju stiahnúť TU alebo prelistovať aj v priloženom online listovači:

  Stredná odborná škola v Starej Turej získala v školskom roku 2016-2017
1. miesto a Pohár predsedu TSK ako prvá najúspešnejšia škola v kategórii stredných odborných škôl vo vedomostných súťažiach.


SPŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto kategórii umiestnila už siedmy krát a na 2. mieste už štvrtý krát v štrnásťročnej histórii tejto súťaže. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja i na celoštátnej úrovni - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, ale aj iné.
 


Naša stredná odborná škola v Starej Turej je od septembra roku 2015 členom prestížneho klubu spoločností a firiem s najvyšším ratingom, a to tak v rámci celej SR, ako aj v rámci regiónu. 4. septembra 2015 spoločnosť Bisnode a Hospodárske noviny udelila SPŠ v Starej Turej certifikát - "Register solventných firiem".
 

progeCAD logo

Používame progeCAD Professional od SoliCAD.com

Naša škola získala licenciu na profesionálny program GstarCAD. Je určený na technické kreslenie (https://www.gstarcad.sk/). Študentom a zamestnancom školy bude nápomocný pri edukácii a tvorbe projektov.

GS SOFT logoV prevádzke sú aj EDUPAGE stránky našej školy a Internetová žiacka knižka.
Verejný register odberateľských vzťahov.


- z - výsledkov

PROJEKT - ŽIVÁ ENERGIA

SPŠ Stará Turá je zapojená do projektu ŽIVÁ ENERGIA s názvom "Výchova mladých fotovoltických operátorov", ktorý je financovaný z prostriedkov nadácie EKOPOLIS a vlastných zdrojov.

Podrobné informácie k projektu nájdete na stránke projektu.


                         DOTERAZ VYROBENÁ EL. ENERGIA


K dnešnému dňu fotovoltické zariadenie SPŠ vyrobilo cca: