V Domove mládeže krúžok VT - LegoDacta začal pracovať v októbri 2004. Krúžok navštevuje 38 žiakov. Žiaci pracujú na PC LIBRA, IBM, COMPAQ, s kvalitným hardvérovým vybavením .Využívame aj tlačiareň ,scaner, svetelné pero, a digitálny fotoaparát.

O krúžok je veľký záujem. Máme 4 sady stavebníc. Žiaci pracujú nie len s Legom ale využívajú PC i na surfovanie a vypracovávanie domácich úloh. Pripravujú si materiály pre svoje www.stránky pracujú v programoch Dreamweaver, Frontpage,Word, Excel, Powerpoint atď. a podobných programov, ktoré napomáhajú pri tvorbe www.

S modelmi Lego sme boli úspešní hlavne na prezentáciách školy a pri náboroch žiakov do 1. ročníkov v Skalici, Senici, Trenčíne. Modely sme prezentovali aj v novembri pri akcii Deň otvorených dverí. O danú prezentáciu bol záujem nie len so strany, možno naších budúcich adeptov, ale aj rodičov. Všetci boli milo prekvapení vybavenosťou krúžku kvalitnými PC ako aj odborným vedením.

V rámci práce VT- LegoDacty zamestnávam žiakov v počte 38. V súčastnej dobe pracujeme na nových modeloch o ktorých nechcem moc prezrádzať. Ak Vás naša stránka zaujala navštívte ju znovu o neaký čas a budete vidieť ďaľšie naše modely, ktoré sú plne funkčné a pracujú na vyrobenom software uloženom v RCX kocke.


ved. krúžku Gajdoš Štefan