.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Možnosti štúdia
Prijímacie konanie
Rozvrh hodín
Informácie pre študentov
Súťaže - aktivity študentov
Internetový testovací systém
Autoškola
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Nové stránky SOŠ
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Štvrtok 18. január 2018 (16:54), dnes je (meniny má) Bohdana zajtra Drahomíra.

Čo získa absolvent?

Stredná odborná škola v Starej Turej je školou komplexného charakteru. Zabezpečuje teoretické, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Výchovnovzdelávaciu prácu vykonávajú kvalifikovaní učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia.

Výučba je stanovená tak, aby absolventi a absolventky boli všestranne vzdelanými, tvorivými, zručnými, ekonomicky mysliacimi pracovníkmi vo svojom budúcom povolaní. Pre tento cieľ máme vybudované aj primerané podmienky - odborné učebne napr. technológie, elektrotechniky, výpočtovej techniky, inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, mikroprocesorovej techniky, jazykové učebne, dielne, školský internát s nepretržitou prevádzkou a celodenným stravovaním. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu s posilňovňou, vedľa školy je krytá plaváreň. Svoj talent a záujem o kultúrne, športové, technické aktivity môžu rozvíjať v krúžkoch. Škola je pripojená na sieť INTERNETU, ktorú žiaci vo svojom voľnom čase môžu využívať. Najlepší študenti sa zúčastňujú súťaží SOČ, ZENIT, súťaží zručnosti, atď. Mnohí sa stali celoslovenskými i medzinárodnými víťazmi.

SOŠ Stará Turá (v minulosti SPŠE a SOUE v Starej Turej) pripravili do života v rôznych formách štúdia tisíce mladých ľudí. Cesta vývoja nebola jednoduchá, priniesla nemálo problémov v oblastiach personálneho, materiálneho a priestorového zabezpečenia.

Podstatné zmeny ovplyvňovali aj vzdelávanie, jeho obsah, formy a metódy. V súčasnosti je SOŠ samostatnou príspevkovou organizáciou. Aj napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa stretávala, sa vývoj nezastavil a každý časový horizont priniesol svoje špecifické udalosti, ovplyvnil štádiá vzdelávania a život školy.

Čo získa absolvent našej školy nad štandard vzdelania?

  • absolventi elektrotechnických odborov môžu vykonať skúšku elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 718/2006 Z. z.
  • žiaci vybraných odborov môžu absolvovať štátne skúšky z písania na stroji a PC (organizované Štátnym stenografickým ústavom Bratislava), v našich priestoroch.
  • každý absolvent obdrží osvedčenie o spôsobilosti práce s PC
  • po dosiahnutí príslušného veku môže získať študent vodičský preukaz za výhodnú cenu
  • študenti majú bezplatný prístup na INTERNET
  • vybraní študenti majú možnosť absolvovať CISCO NETWORKING ACADEMY
  • vybraní študenti majú možnosť absolvovať MICROSOFT IT ACADEMY program
  • pre športové využitie môžu študenti denne využívať športovú halu
  • študenti môžu absolvovať výmenné pobyty v zahraničí (Anglicko, ...)

  •  

          Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
     
     
      Jedálny lístok
    Štvrtok - 3. týždeň.
    Raňajky + desiata
    Žemľa, nátierka - šunková pena, zeleninová obloha - paprika, čaj čierny s citrónom. Sladké pečivo.
    Obed
    Polievka fazuľová mliečna. Hovädzí guláš maďarský, knedľa kysnutá, vitamínový nápoj.
    Večera + olovrant
    Mletý rezeň so syrom, zemiaky opekané, čaj ovocný.
     
     
      mapa


    GPS: 48.78087, 17.68372

     
     

     
     
      Stará Turá

     
     
      Počasie

     
     
      náš budík

     
     
       kalkulačka
     
     
       eurokalkulačka

     
     
      piškvorky

     

    Predpoved pocasia :: www.meteo.sk