.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
SPŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 

Sobota 2. december 2023 (13:08), dnes je (meniny má) Bibiána zajtra Oldrich.

SOŠ Stará Turá získala autorizáciu na overovanie kvalifikácií v elektrotechnike a strojárstve


Národný projekt - Systém overovania kvalifikácií.


Po tom, ako sa SOŠ Stará Turá stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy na informačné a komunikačné technológie, uspela tento rok aj v národnom projekte - Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Po posúdení kritérií a podmienok v škole jej bola udelená autorizácia na realizáciu overovania kvalifikácií v sektoroch národného hospodárstva elektrotechnika a automobilový priemysel a strojárstvo (nastavovač CNC strojov).

Projekt sa v rámci celoživotného vzdelávania zameriava na vytvorenie možností získania kvalifikácie aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania. Hlavným organizátorom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a zaviesť do praxe systém, na základe ktorého si jednotlivci budú môcť dať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania (napr. v rôznych kurzoch) a informálneho učenia sa (neinštitucionálne vzdelávanie sa, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenného života, často je nezámerné a človek si ho ani nemusí uvedomovať). Na získanie kvalifikácie teda nebude potrebné vrátiť sa do školy a vzdelávať sa niekoľko rokov, ale stačí využiť svoje už nadobudnuté schopnosti počas celého života (samoštúdiom, praxou a pod.). Po úspešnom absolvovaní dostanú účastníci skúšky osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Ide o doklad rovnocenný s tými, ktoré sú výsledkom školského vzdelávania. Osvedčenie o kvalifikácii je akceptované zamestnávateľmi a porovnateľné s dokladom nadobudnutým v rámci školského vzdelávania. Overená kvalifikácia tak pomôže účastníkom skúšky zdokladovať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo im výrazne uľahčí uplatniť sa na trhu práce.20. január 2023

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  EDUPAGE stránky SPŠ
 
 
  Nové stránky SPŠ (.eu)
 
 
  Stránky SPŠ na TSK
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty