.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Aktuality
Prijímacie konanie
Aktivity
Ostatné
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Nové stránky SOŠ
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Utorok 23. apríl 2019 (9:59), dnes je (meniny má) Vojtech zajtra Juraj.

Krajské kolo SOČ v SOŠ Stará Turá.


       

V dňoch 5. a 6. apríla 2018 sa uskutočnila krajská prehliadka jubilejného 40. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (už 17. rok) v priestoroch SOŠ Stará Turá.

Prvý deň sa konala porada krajskej komisie SOČ, následne porada odborných hodnotiacich komisií. Prítomných privítal riaditeľ Strednej odbornej školy Stará Turá Ing. Milan Duroška a potom sa im prihovorila riaditeľka KCVČ v Trenčíne PaedDr. Renáta Bieliková a nová predsedkyňa krajskej komisie SOČ Ing. Ľubica Gracíková. Večer sa konalo malé občerstvenie pre odborné hodnotiace komisie.

Na druhý deň (6. apríla 2018) prišli žiaci - súťažiaci, ostatní členovia odborných hodnotiacich komisií a ďalší hostia. Žiakov a porotcov prišli pozdraviť aj vzácni hostia - poslankyňa TSK a primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, Vedúca oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja PhDr. Ingrid Koščová, koordinátor olympiád a súťaží odboru školstva okresného úradu Trenčín Mgr. Tibor Bélik, riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Trenčín Ing. Ján Václav, za Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava Ing. Michaela Ďurčeková, PhD., ktorá aj zasadla do odbornej hodnotiacej komisie a samozrejme tiež riaditeľka usporiadateľskej organizácie - Krajského centra voľného času Trenčín PaedDr. Renáta Bieliková, ako aj riaditeľ usporiadateľskej školy Ing. Milan Duroška.

Členstvo v odborných hodnotiacich komisiách okrem stredoškolských učiteľov prijali aj zástupcovia zamestnávateľov (podnikatelia), členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Republikovej únie zamestnávateľov, IT asociácie Slovenska, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, vysokých škôl - DTI Dubnica nad Váhom a Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, ako aj zástupcovia ROTARY klubu, čo určite zvýšilo odbornú úroveň a objektívnosť hodnotenia a väčšie prepojenie tejto súťaže s praxou.

Potom už prebiehali obhajoby žiakov. Víťazov vyhlásili predsedovia jednotlivých komisií a odovzdali im poháre, diplomy a vecné dary od sponzorov. Z každého odboru prvý a druhý v poradí postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 25. - 27. apríla 2018 v Žiline.

V SOČ žiaci stredných škôl trenčianskeho kraja súťažili v 17 súťažných odboroch:

 • 01 Problematika voľného času
 • 02 Matematika, fyzika
 • 03 Chémia, potravinárstvo
 • 04 Biológia
 • 05 Životné prostredie, geografia, geológia
 • 06 Zdravotníctvo a farmakológia
 • 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 • 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 • 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 • 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 • 11 Informatika
 • 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika
 • 13 História, filozofia, právne vedy
 • 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 • 15 Ekonomika a riadenie
 • 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
 • 17 Pedagogika, psychológia, sociológiaSúťažné odbory, súťžiaci a OHK    z krajskej prehliadky (TSK) SOČ 2018 v Starej Turej.

Miestnosti pre obhajoby súťžných prác    z krajskej prehliadky (TSK) SOČ 2018 v Starej Turej.

Výsledková listina    z krajskej prehliadky (TSK) SOČ 2018 v Starej Turej.

... FOTODOKUMENTÁCIA Z KRAJSKEJ PREHLIADKY SOČ 2018...

6. apríl 2018

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk