.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Aktuality
Prijímacie konanie
Aktivity
Ostatné
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Sobota 18. január 2020 (11:13), dnes je (meniny má) Bohdana zajtra Drahomíra.

Spoločný Deň učiteľov


V piatok 24. marca 2017 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo spoločné slávnostné stretnutie zamestnancov Strednej odbornej školy Stará Turá, Základnej školy a Základnej umeleckej školy v Starej Turej v priestoroch hotela Lipa. V príjemnej atmosfére sa prítomným prihovorila primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, ktorá vyjadrila vďaku a uznanie všetkým, ktorých zásluhou funguje školstvo v meste Stará Turá. Učiteľom k ich sviatku pripravili pekný program aj pracovníci Základnej umeleckej školy. Potom sa prítomným prihovorili riaditelia jednotlivých škôl.
... FOTODOKUMENTÁCIA ...


Primátorka mesta potom odovzdala ocenenie - Komenského plaketu a knihu vynikajúcim pedagogickým pracovníkom jednotlivých škôl:

- za Základnú školu - PaedDr. Beáta Puškárová, 
               - Mgr. Danka Malá, 
               - Mgr. Andrea Majtánová a tiež 
               - riaditeľka školy Mgr. Jana Koštialová
- za Základnú umeleckú školu - Martin Brkal, DiS.art.
Aj keď Stredná odborná škola v Starej Turej nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, primátorka ocenila aj riaditeľa školy Ing. Milana Durošku Komenského plaketou a knihou "za osobný prínos a dosahovanie výnimočných úspechov vo výchovno-vzdelávacej práci v prospech žiakov".

Aj riaditeľ Strednej odbornej školy ocenil "za dlhoročnú aktívnu prácu s mládežou" Komenského plaketou magisterku Evu Jančálkovú a inžiniera Miroslava Mikláša, učiteľov SOŠ Stará Turá. Sú to dlhoroční a aktívni učitelia cudzích jazykov, resp. odborných elektrotechnických predmetov, ktorí sa aktívne zapájajú do školskej aj mimoškolskej práce školy.Po príhovoroch, programe a oceňovaní už prebiehala zábava s hudbou a občerstvením, ako aj neformálne rozhovory. Program spestrila aj bohatá tombola. Sponzorom za dary do tomboly ďakujeme.

24. marec 2017

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn   Join us on Instagram
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty