.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Streda 10. august 2022 (18:36), dnes je (meniny má) Vavrinec zajtra Zuzana.

Projekt SOŠ Stará Turá "Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií" a grafická súťaž "Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií".

V mesiacoch január až jún 2017 realizuje SOŠ Stará Turá projekt zameraný na výchovu a vzdelávanie žiakov k bezpečnému využívaniu moderných komunikačných sietí "Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií". Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu "e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange".

Prvé aktivity pripravili v škole už 7. februára v rámci Safer Internet Day 2017, ktorý organizuje medzinárodná sieť Insafe – INHOPE. So žiakmi uskutočnili anketu na tému "Bezpečný internet", kde získali prehľad o povedomí žiakov v oblasti možných rizík využívania digitálnych médií. O nástrahách internetu a bezpečnom spôsobe používania moderných komunikačných médií diskutovali žiaci prvého ročníka počas dvoch prednášok pani Mgr. Mičíkovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Téme kyberšikany sa priebežne venujú aj na vyučovaní občianskej náuky, etickej výchovy, informatiky, anglického jazyka. Zaujímavou aktivitou bol workshop pre žiakov prvého ročníka "Týka sa to všetkých". V úvode si žiaci pozreli film Kyberšikanovanie, zatočme s ním spoločne. Po filme spoločne diskutovali a snažili sa nájsť odpovede na otázky pomocou pracovných listov. Úlohou žiakov bolo vžiť sa do role jednotlivých postáv filmu a popísať pocity, postoje, prečo došlo k takej udalosti. Čo bolo spúšťačom a hlavne sa snažili nájsť východisko, ako riešiť podobné situácie, kde sa obrátiť o pomoc. Prostredníctvom takýchto zážitkových aktivít si žiaci spoja vedomosti s emóciou a vlastnou skúsenosťou.

V súčasnosti v rámci projektu vyhlásili v SOŠ Stará Turá pre región Trenčianskeho samosprávneho kraja grafickú súťaž "Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií". Úlohou súťažiacich je vytvoriť grafický materiál: kresba, maľba, grafika, plagát, leták, komiks, prezentácia, videoklip so zameraním na pozitívne alebo negatívnych vplyvy spojené s používaním moderných digitálnych komunikačných technológií. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, centrá voľného času, iné školské zariadenia, ako aj žiaci individuálne.

4. apríl 2017

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty