.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
SOŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Nové stránky SOŠ
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Sobota 21. júl 2018 (1:40), dnes je (meniny má) Daniel zajtra Magdaléna.

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Pavla Kuchárka zo SOŠ Stará Turá.

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname aj odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského. 

„… aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti  a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy .“

 Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých učiteľov, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým.

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si 31. marca 2017 v Bratislave, pri príležitosti Dňa učiteľov, prevzali z rúk ministra školstva Petra Plavčana  ocenenia za mimoriadne výsledky a záslužnú prácu v oblasti školstva. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 82 učiteľov a pracovníkov v školstve.

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva – Veľkú medailu sv. Gorazda si za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu a celoživotnú angažovanú prácu s mládežou z rúk ministra školstva prevzal aj dlhoročný učiteľ Strednej odbornej školy v Starej Turej  Ing. Pavol Kuchárek.


Ing. Pavol Kuchárek pracuje v SOŠ Stará Turá (pred tým v SPŠE a ZSŠE) od roku 1981. Do školy nastúpil ako dielenský učiteľ (elektrotechnických predmetov) 1. 9. 1981, pričom je zároveň aj absolventom tejto školy. Zapájal sa do rôznych aktivít školy, hlavne v oblasti odborného vzdelávania. Postupne si dopĺňal vzdelanie - pedagogickú spôsobilosť na praktické vyučovanie (majster OV), ktorú získal v roku 1990, 1. stupeň VŠ ako učiteľ technických profesijných predmetov získal v roku 2007, 2. stupeň VŠ (Ing.) ako učiteľ technických profesijných predmetov získal v roku 2009, ďalšie aktualizačné vzdelávanie, odbornú spôsobilosť v elektrotechnike, prvú atestáciu a druhá atestáciu. Postupne študoval a študuje ďalšie kvalifikačné vzdelávania (inteligentné elektroinštalácie, moderné pedagogické metódy – využitie interaktívnej tabule a pod.).

Od  začiatku sa aktívne zapájal do rôznych mimoškolských aktivít, hlavne v oblasti súťaží SOČ, ZENIT, ENERSOL.SK, robotické súťaže a podobne, ale aj prezentácie školy, nábor žiakov atď., kde uplatňuje svoje odborné, pedagogické aj organizačné schopnosti. Žiaci pod jeho vedením dosahujú zväčša vynikajúce úspechy. Je tiež členom a podpredsedom Rady školy pri SOŠ Stará Turá.

Pre jeho pedagogické, odborné aj ľudské vlastnosti je pre žiakov aj kolegov osobnosťou a príkladom, má vysoký kredit aj medzi kolegami z iných škôl (hlavne pri organizovaní rôznych súťaží), ako i vo firmách, s ktorými škola spolupracuje. Neustále sa vzdeláva a žiakom sa venuje ako učiteľ, triedny učiteľ, vedúci krúžkov, konzultant SOČ a pod., vysoko nad rámec svojich povinností a pracovného času. Aj vďaka nemu bola škola v posledných rokoch viac krát vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v rámci TSK vo vedomostných  súťažiach, dva krát sa v rámci TSK umiestnila na prvom mieste v rebríčku zamestnávateľov a podobne.

V tomto roku sa Ing. Kuchárek dožil životného jubilea 60 rokov. Za celoživotnú angažovanú prácu s mládežou a úspechy si ocenenie určite plne zaslúži.

 Ing. Milan Duroška, SOŠ Stará Turá    

31. marec 2017

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk