.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Aktuality
Prijímacie konanie
Aktivity
Ostatné
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Sobota 25. január 2020 (7:28), dnes je (meniny má) Gejza zajtra Tamara.

Slávnostné stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará TuráDňa 16. februára 2017 sa v SOŠ Stará Turá opäť po roku zišli predstavitelia školy, mesta, Trenčianskeho samosprávneho kraja, úradov práce z Nového mesta nad Váhom a Senice, profesijných organizácií a zamestnávateľských zväzov a významných zamestnávateľov (firiem) zo Starej Turej, Nového mesta nad Váhom a Myjavy, ako i predstaviteľov základných škôl. Témou tohoročného, už piateho takéhoto stretnutia bolo vyhodnotenie Memoranda o spolupráci podpísaného 27. 2. 2015 a úspešné výsledky spolupráce školy a firiem, ako i námety na jej ďalšie zlepšenia. Samozrejme nebolo možné obísť ani nadviazanie spolupráce firiem a školy v systéme duálneho vzdelávania, kedy sa žiaci učia pre konkrétnych zamestnávateľov často v ich priestoroch a na ich najmodernejších technológiách. Firmy, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do takéhoto systému výchovy budúcich odborníkov sa stretli v SOŠ ešte 1. a 3. marca, kde sa od krajského koordinátora duálneho vzdelávania a predstaviteľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dozvedia ďalšie podrobnosti a následnosť krokov pri zavedení tohto systému do praxe.

Celým stretnutím rezonoval nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblastiach strojárstva, elektrotechniky a informačných technológií, ktoré škola vyučuje, ako i možnosti zvýšenia záujmu mladých ľudí o tieto oblasti.Účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy Ing. Milan Duroška, ktorý predniesol úvodné informácie o priebehu stretnutia, úspechoch školy a konkrétnych príkladov spolupráce školy so zamestnávateľmi. Potom sa slova ujala primátorka mesta Stará Turá a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Anna Halinárová a poslankyňa TSK Phdr. Kvetoslava Hejbalová. Následne úspechy školy, jej význam, ako i kroky TSK k posilneniu odborného vzdelávania v Trenčianskom kraji a podporu odborných škôl a duálneho vzdelávania zhodnotila Ing. Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu TSK. Potom sa rozprúdila diskusia predstaviteľov firiem a zamestnávateľských zväzov o aktuálnych otázkach a problémoch odborného školstva.

Na záver stretnutia si prítomní mohli pozrieť v sprievode riaditeľa školy priestory školy, odborné učebne a dielne a prácu žiakov, ako aj ich projekty a produktívne práce pre firmy. Podobné stretnutia určite pozdvihnú úroveň spolupráce odborných škôl a firiem a prispejú ku skvalitneniu odborného vzdelávania.

SOŠ v Starej Turej je jedinou strednou školou v TSK, ktorá vzdeláva a vychováva aj zahraničných študentov (zo srbskej Vojvodiny). Pod jej úspechy a napredovanie sa podpisujú aktívni a iniciatívni žiaci a pedagógovia, podporení predovšetkým spoluprácou so zástupcami podnikateľskej verejnosti a tiež vedenia školy a jej zriaďovateľa.Video z podujatia v Západoslovenskej televízii (Bratislava):Video z podujatia v Televízii Stará Turá (2. relácia v poradí):

16. február 2017

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn   Join us on Instagram
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty