.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Streda 10. august 2022 (18:26), dnes je (meniny má) Vavrinec zajtra Zuzana.

Slávnostné stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará TuráDňa 9. marca 2016 bolo v SOŠ Stará Turá približne po roku opäť rušno. Po minuloročnom slávnostnom otvorení laboratória automatizácie a robotiky sponzorovanom spoločnosťami HELLA Kočovce a ABB Slovensko sa v tento deň uskutočnila prezentácia školy a prác žiakov pre zamestnávateľov, profesijné organizácie, predstaviteľov verejnej správy a základné školy. Jedným z cieľov tohto stretnutia bolo aj ukázať prínos novo vybudovaných laboratórií (v posledných troch rokoch - sponzorovaných firmami) pre skvalitnenie výučby a realizované projekty a úspechy žiakov SOŠ. Pre zástupcov základných škôl (riaditelia, výchovní poradcovia) bola podaná podrobná informácia o možnostiach štúdia v SOŠ, prehliadka priestorov školy a práca (prezentácia) žiakov.Slávnostného stretnutia sa zúčastnili vzácni hostia - poslankyňa TSK a primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, predstavitelia zriaďovateľa školy (TSK) - Odboru školstva a kultúry a Odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov Úradu TSK. Ďalej predstavitelia Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z Nového Mesta nad Váhom a Senice, zástupcovia zamestnávateľských zväzov, približne 25 zástupcov podnikateľskej sféry, ako aj zástupcovia základných škôl a ďalší hostia.Informácia o strenutí na stránkach TSK:
Stretnutie začal príhovorom riaditeľ školy Ing. Milan Duroška, v ktorom privítal hostí, predstavil školu, možnosti štúdia v SOŠ, projekty a úspechy žiakov, ale hlavne spoluprácu so zamestnávateľmi a vyzval na ďalšie návrhy pre zlepšenie tejto spolupráce. Veď škola spolupracuje s mnohými zamestnávateľmi z okolia aj vzdialenejších regiónov hlavne v oblastiach:

  • know how podnikov, vedomosti a postupy práce, trendy a podobne odovzdávané učiteľom (hlavne odborným) SOŠ,
  • vzdelávanie a "priemyselná certifikácia" učiteľov (ale aj žiakov) SOŠ (napr. ABB Slovensko, SOPK, ...),
  • spolupráca pri nábore žiakov na odbory žiadané trhom práce,
  • sponzoring od firiem, pomoc pri vybavení školy najmodernejšími učebnými pomôckami (napr. ABB Slovensko, HELLA Kočovce, ELSTER Stará Turá, ...),
  • spolupráca žiakov SOŠ pri riešení projektov zamestnávateľa (aj v rámci rôznych súťaží – napr. SOČ a pod.),
  • vykonávanie praxe, resp. odborného výcviku (odborného rozvoja) žiakov SOŠ u zamestnávateľov, prípadne brigádnická činnosť žiakov u zamestnávateľov (napr. pre ELSTER Stará Turá a mnoho iných),
  • vykonávanie produktívnych prác pre zamestnávateľa žiakmi SOŠ na pracoviskách SOŠ (často napr. pre LEONI Stará Turá).


Potom sa prítomným prihovorila primátorka mesta a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Anna Halinárová, ktorá zhodnotila úspechy školy a jej význam pre mesto Stará Turá a podnikateľské subjekty v meste a okolí. Ďalej vystúpil zástupca firmy ABB Slovensko Ing. Kukučka. Po prehliadke školy pokračovala diskusia a neformálne rozhovory hostí a vedenia SOŠ Stará Turá.

Škola sa neustále snaží inovovať študijné odbory, vzdelávacie programy ako aj učebné pomôcky podľa najnovších trendov a potrieb trhu práce (v oblasti elektrotechniky, inteligentných elektroinštalácií, robotiky, informačných a sieťových technológií, fotovoltiky, automatizácie a merania, osvetľovacej techniky, strojového obrábania a CNC techniky, ...). Moderná a kvalitná výučba by nefungovala bez úzkej spolupráce s väčšími aj menšími firmami lokálnymi i „nadnárodnými“. Pre mesto Stará Turá žiaci školy "vyrábajú" televízne vysielanie – TV Stará Turá.

SOŠ v Starej Turej je jedinou strednou školou v TSK, ktorá vzdeláva a vychováva aj zahraničných študentov. Pod jej úspechy a napredovanie sa podpisujú aktívni a iniciatívni pedagógovia, podporení predovšetkým spoluprácou so zástupcami podnikateľskej verejnosti a tiež vedenia školy a jej zriaďovateľa.Video z podujatia v Televízii POHODA (Nové Mesto nad Váhom):Video z podujatia v Televízii Stará Turá:

9. marec 2016

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty