.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Utorok 24. máj 2022 (13:30), dnes je (meniny má) Ela zajtra Urban.

Slávnostné stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará TuráDňa 9. marca 2016 bolo v SOŠ Stará Turá približne po roku opäť rušno. Po minuloročnom slávnostnom otvorení laboratória automatizácie a robotiky sponzorovanom spoločnosťami HELLA Kočovce a ABB Slovensko sa v tento deň uskutočnila prezentácia školy a prác žiakov pre zamestnávateľov, profesijné organizácie, predstaviteľov verejnej správy a základné školy. Jedným z cieľov tohto stretnutia bolo aj ukázať prínos novo vybudovaných laboratórií (v posledných troch rokoch - sponzorovaných firmami) pre skvalitnenie výučby a realizované projekty a úspechy žiakov SOŠ. Pre zástupcov základných škôl (riaditelia, výchovní poradcovia) bola podaná podrobná informácia o možnostiach štúdia v SOŠ, prehliadka priestorov školy a práca (prezentácia) žiakov.Slávnostného stretnutia sa zúčastnili vzácni hostia - poslankyňa TSK a primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, predstavitelia zriaďovateľa školy (TSK) - Odboru školstva a kultúry a Odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov Úradu TSK. Ďalej predstavitelia Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z Nového Mesta nad Váhom a Senice, zástupcovia zamestnávateľských zväzov, približne 25 zástupcov podnikateľskej sféry, ako aj zástupcovia základných škôl a ďalší hostia.Informácia o strenutí na stránkach TSK:
Stretnutie začal príhovorom riaditeľ školy Ing. Milan Duroška, v ktorom privítal hostí, predstavil školu, možnosti štúdia v SOŠ, projekty a úspechy žiakov, ale hlavne spoluprácu so zamestnávateľmi a vyzval na ďalšie návrhy pre zlepšenie tejto spolupráce. Veď škola spolupracuje s mnohými zamestnávateľmi z okolia aj vzdialenejších regiónov hlavne v oblastiach:

  • know how podnikov, vedomosti a postupy práce, trendy a podobne odovzdávané učiteľom (hlavne odborným) SOŠ,
  • vzdelávanie a "priemyselná certifikácia" učiteľov (ale aj žiakov) SOŠ (napr. ABB Slovensko, SOPK, ...),
  • spolupráca pri nábore žiakov na odbory žiadané trhom práce,
  • sponzoring od firiem, pomoc pri vybavení školy najmodernejšími učebnými pomôckami (napr. ABB Slovensko, HELLA Kočovce, ELSTER Stará Turá, ...),
  • spolupráca žiakov SOŠ pri riešení projektov zamestnávateľa (aj v rámci rôznych súťaží – napr. SOČ a pod.),
  • vykonávanie praxe, resp. odborného výcviku (odborného rozvoja) žiakov SOŠ u zamestnávateľov, prípadne brigádnická činnosť žiakov u zamestnávateľov (napr. pre ELSTER Stará Turá a mnoho iných),
  • vykonávanie produktívnych prác pre zamestnávateľa žiakmi SOŠ na pracoviskách SOŠ (často napr. pre LEONI Stará Turá).


Potom sa prítomným prihovorila primátorka mesta a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Anna Halinárová, ktorá zhodnotila úspechy školy a jej význam pre mesto Stará Turá a podnikateľské subjekty v meste a okolí. Ďalej vystúpil zástupca firmy ABB Slovensko Ing. Kukučka. Po prehliadke školy pokračovala diskusia a neformálne rozhovory hostí a vedenia SOŠ Stará Turá.

Škola sa neustále snaží inovovať študijné odbory, vzdelávacie programy ako aj učebné pomôcky podľa najnovších trendov a potrieb trhu práce (v oblasti elektrotechniky, inteligentných elektroinštalácií, robotiky, informačných a sieťových technológií, fotovoltiky, automatizácie a merania, osvetľovacej techniky, strojového obrábania a CNC techniky, ...). Moderná a kvalitná výučba by nefungovala bez úzkej spolupráce s väčšími aj menšími firmami lokálnymi i „nadnárodnými“. Pre mesto Stará Turá žiaci školy "vyrábajú" televízne vysielanie – TV Stará Turá.

SOŠ v Starej Turej je jedinou strednou školou v TSK, ktorá vzdeláva a vychováva aj zahraničných študentov. Pod jej úspechy a napredovanie sa podpisujú aktívni a iniciatívni pedagógovia, podporení predovšetkým spoluprácou so zástupcami podnikateľskej verejnosti a tiež vedenia školy a jej zriaďovateľa.Video z podujatia v Televízii POHODA (Nové Mesto nad Váhom):Video z podujatia v Televízii Stará Turá:

9. marec 2016

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Utorok - 21. týždeň.
Raňajky + desiata
Pečivo celozrnné, nátierka vajíčková s pretlakom, čaj ovocný. Jogurt ovocný, pečivo vodové.
Obed
Polievka gazdovská kuracia. Buchty na pare plnené lekvárom, poleva kakaová na buchty, kiwi, čaj ovocný.
Večera + olovrant
Kovbojská fazuľa, chlieb k prívarku, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty