.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 

Nedeľa 14. júl 2024 (6:01), dnes je (meniny má) Kamil zajtra Henrich.

Projekt skillME


Project title: Skills in metal and electro industry
Project acronym: skillME

Call identifier: ERASMUS+ KA2: Sector Skills Alliances

project “skillME”, submitted within the ERASMUS+ KA2:SSA call for proposals in 2014, in order to help project’s mission to support the companies in metal industry in knowledge acquisition and filling of skill gaps.


      

Projekt SkillME (Skills in metal and electro industry) je projektom voľne nadväzujúcim na projekt KnowME, ktorý realizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR v roku 2013.

Hlavnými cieľmi projektu SkillME je identifikovať medzery v zručnostiach absolventov škôl v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, pripraviť študijný plán, ktorý pomôže odstrániť tieto nedostatky a integrovať takýto plán do stredného odborného vzdelávania v krajinách zapojených do projektu SkillME.

K ďalším cieľom projektu patrí:

  • podporiť spoluprácu medzi priemyslom a školstvom,
  • podporiť možnosť vzájomného uznávania dosiahnutého vzdelania absolventov SOŠ na európskej úrovni,
  • podporiť mobilitu pracovníkov,
  • demonštrovať pridanú hodnotu študijných plánov vytvorených v rámci spolupráce firiem, škôl a štátnych vzdelávacích inštitúcií.

Do projektu sú zapojené 4 štáty Európskej únie ( Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko a Chorvátsko). V každom štáte projekt realizujú 3 kategórie partnerov: zamestnávateľská organizácia, škola a štátna inštitúcia pôsobiaca v oblasti odborného vzdelávania.

Na Slovensku na projekte participujú tri subjekty:

  • Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky – hlavný koordinátor
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Stredná odborná škola Stará Turá

Štart projektu je 1. január 2015 a projekt by mal trvať 36 mesiacov.
Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu EÚ.

Práca zamestnancov zapojených organizácií je financovaná do výšky 100 percent celkovej ceny práce.
V rámci projektu sa predpokladá niekoľko pracovných ciest do partnerských krajín na poradu realizátorov projektu (cca 1x za 4 mesiace). Tieto pracovné cesty, ani súvisiace náklady, nie sú hradené z rozpočtu EÚ a predstavujú formu spolufinancovania organizáciou realizujúcou projekt.

Výška rozpočtu zo zdrojov EÚ pre Strednú odbornú školu Stará Turá je 49 017,00 Eur, ktoré môžu byť použité na financovanie práce zapojených zamestnancov.

Financie od EÚ žiada Slovinská strana, ostatné zúčasnené subjekty žiadajú peniaze na financovanie aktivít od nej.8. január 2015

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  EDUPAGE stránky SPŠ
 
 
  Nové stránky SPŠ (.eu)
 
 
  Stránky SPŠ na TSK
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty