.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Aktuality
Prijímacie konanie
Aktivity
Ostatné
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Sobota 18. január 2020 (10:02), dnes je (meniny má) Bohdana zajtra Drahomíra.

Čestné uznanie za neformálne vzdelávanie

Vážené zapojené školy, Vážená pani riaditeľka,  Vážený pán riaditeľ, 

 

dovoľte mi  v prvom rade vám poďakovať za zapojenie vašej školy v rámci  dotazníkového prieskumu Oceňovanie stredných škôl.  

 

Cieľom dotazníka bolo oceniť  aktívne stredné školy, ktoré svojou činnosťou podporujú oblasť neformálneho vzdelávania. Napríklad - kvalitnou podporou svojich študentov pre ďalší život a   pracovný trh, ponukou programov ďalšieho vzdelávania, či podporou zamestnancov v ďalšom vzdelávaní.  

 

Vyhodnotenie dotazníkov pre každý kraj bolo realizované nasledovných krokoch:    

·                    zber zaslaných dotazníkov;  

·                    priradenie bodov zodpovedaným otázkam a priloženým prílohám;   

·                    bodové vyhodnotenie dotazníkov pri minimálnej bodovej hranici 13b. 

     

Na úrovni Slovenskej republiky budú ocenené Cenou Ministra SR tri stredné školy s najvyšším počtom bodov. 

Prvé tri školy s najvyšším počtom bodov v kraji získajú  Cenu VÚC .

Všetkým školám, ktoré dosiahli minimálnu bodovú hranicu budú poštou zaslané  Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania  vydané pod záštitou MŠVVaŠ a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.   

 Výsledky:

 Cenu VÚC a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania  v rámci Trenčianskeho kraja získavajú: 

·         Gymnázium V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

·         Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

·         Stredná odborná škola obchdu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza


Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania v rámci Trenčianskeho kraja získavajú: 

·         Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01  Považská Bystrica

·         Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. jilemnického 24, 911 01 Trenčín

·         Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

·         Gymnázium, Jablonská 301/5, 90701 Myjava

·         Gymnázium Púchov, Ul.1.mája 905, 020 15 Púchov

·         Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Cenu Ministra SR získavajú tri stredné školy, ( všetky ocenené školy získali zhodný počet bodov): 

·          Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 

·          Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen 

·          Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník 


Dovoľte mi ešte raz poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili tohto projektu a prostredníctvom aj tejto aktivity prispeli k uznaniu neformálneho vzdelávania a skvalitneniu práce s mládežou na úrovni jednotlivých krajov.  

 

 
Srdečne všetkým blahoželáme.  

 

S pozdravom,  
Mgr. Miroslava Krajčovičová, PhD.

Praktik - Kancelária národného projektu ESF / Praktik - ESF National Project Office

 

IUVENTA

Búdkova 2

SK - 811 04 Bratislava 1

 

tel.: (+421-2) 59 29 63 16

m.t.: (+421-905) 44 82 26

fax: (+421-2) 59 29 61 23

www.iuventa.sk,www.facebook.com/iuventa26. marec 2015

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn   Join us on Instagram
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty