.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Streda 10. august 2022 (18:18), dnes je (meniny má) Vavrinec zajtra Zuzana.

Slávnostné otvorenie laboratória automatizácie a robotiky v SOŠ Stará TuráDňa 25. 2. 2015 bolo v SOŠ Stará Turá približne po roku opäť rušno. Po minuloročnom slávnostnom otvorení laboratória automatizácie a merania sponzorovanom spoločnosťou ELSTER, s.r.o. Stará Turá sa dnes otváralo laboratórium automatizácie a robotiky vybudovaného v spolupráci s firmami ABB Slovensko, HELLA Kočovce a OMS Dojč, čiastočne aj nadácie Volkswagen Slovakia.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili vzácni hostia:

 • Mgr. Dušan Bublavý - poslanec NR SR a poslanec TSK
 • Ing. Anna Halinárová – poslankyňa TSK a primátorka mesta Stará Turá
 • Ing. Pavol Bagin – poslanec TSK a predseda komisie školstva TSK
 • PhDr. Ingrid Koščová – vedúca oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení odboru školstva TSK
 • p. Marcel van der Hoek - President & Country Manager ABB Slovakia
 • p. Ján Uhlík - za firmu HELLA Kočovce a Radu školy pri SOŠ
 • pp. Helena Reháková a Anton Paus - za firmu OMS Dojč
 • Mgr. Vladimír Sumbal – riaditeľ Úradu práce, sociál. vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
 • Ing. Ján Kovár – riaditeľ Úradu práce, sociál. vecí a rodiny Senica
 • Ing. Jaroslav Šmíd, PhD. – zástupca regionálnej komory SOPK Trenčín
 • p. Slavomír Terezka – riaditeľ Asociácie spoločností IT priemyslu
 • PaedDr. Mária Dreisigová – zástupkyňa detašovaného pracoviska MPC Trenčín
 • Ing. Stanislav Dreisig – riaditeľ Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry
 • Ing. Mária Hanáčková a Ing. Zuzana Machunková – za Štátnu školskú inšpekciu Trenčín
 • PaedDr. Renáta Bieliková a kol. – za KCVČ Trenčín
 • ... a ďalší hostia

Ďalej riaditelia alebo zástupcovia ďalších spolupracujúcich firiem:
- LEONI Stará Turá
- Chirana T. injecta
- C.E.P. Sherdel pružiny Myjava
- MOKI, s.r.o.
- INCONS Nitra
- MIPP Stará Turá
- Elster Stará Turá
- M-Technology, s.r.o. Myjava
- VIRAGO parts spol. s r.o. Myjava
- a ďalší

- riaditelia, resp. zástupcovia a výchovný poradcovia základných škôl
- riaditelia, resp. zástupcovia spolupracujúcich stredných škôl
- zástupcovia vysokých škôl (Trenčín, Dubnica nad Váhom a Žilina)
Hlavnými zariadeniami laboratórií, ktoré majú najmodernejšími technológiami jednak prilákať žiakov na štúdium náročných technických odborov, ale aj poskytnúť žiakom čo najlepšie vzdelanie a zručnosti, ako aj zamestnávateľom čo najlepšie pripravených absolventov pre ich potreby sú:

 • najmodernejší ABB robot IRB-120 a program Robotstudio
 • učebná pomôcka najmodernejších trendov v LED osvetlení a inteligentnom riadení vytvorená v spolupráci s firmou OMS Dojč
 • najnovšie zariadenia - Siemens SIMATIC - v oblasti automatizácie
 • Infra kamera FLIR E6

Novootvorené laboratórium je špecializovaná miestnosť na praktické vyučovanie automatizácie a robotiky. Otvorenie laboratória bola mimoriadna udalosť. Jednak ide moderné technológie budúcnosti a jednak je to zhmotnenie myšlienky, po ktorej volá aj naše ministerstvo: prepojenie školy a praxe. Príprava a budovanie laboratória prebiehalo v priebehu uplynulého roka, počas ktorého učitelia školy v spolupráci s firmami a inými organizáciami získali potrebné technológie, vybudovali laboratórium a v spolupráci so žiakmi pripravili aj výučbové materiály, pomôcky a získali tiež potrebné vedomosti a zručnosti na ďalšie práce - či už k celkovému dobudovaniu laboratória alebo začlenenia problematiky do výučby.V moderných elektrotechnických a informatických ale aj strojárskych odboroch sa žiaci okrem iného vzdelávajú aj v oblasti automatizácie, riadenia a robotiky. Pre modernú praktickú a motivujúcu výučbu určite nemalou mierou poslúži aj novovybudované laboratórium s najmodernejšími učebnými pomôckami.


      

Na stretnutí riaditeľ SOŠ Stará Turá Ing. Milan Duroška informoval prítomných aj o spoločnej realizácii projektu ERAZMUS+ SkillME spolu so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR. Zároveň požiadal prítomných o spoluprácu pri práci na niektorých aktivitách.

Video z otvorenia laboratória v televízii POHODA (Nové Mesto nad Váhom):

Video z otvorenia laboratória v televízii CENTRAL-TV (vysielanie pre TSK):

Video z otvorenia laboratória v televízii STARÁ TURÁ:25. február 2015

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty