.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Streda 10. august 2022 (18:39), dnes je (meniny má) Vavrinec zajtra Zuzana.

Stretnutie s podnikateľmi

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v súčasnosti vo zvýšenej miere venuje problematike stredného odborného školstva. Informácie, ktoré boli zverejnené, vyvolali mnohé diskusie. Vo verejnosti rezonuje hlavne téma zlučovania a rušenia stredných odborných škôl. Napriek tomu, že mesto Stará Turá nie je zriaďovateľom Strednej odbornej školy, má záujem, aby bola zachovaná. K podpore školy sa na stretnutí, ktoré zorganizoval primátor mesta Stará Turá dňa 31. mája v Dome kultúry Javorina Stará Turá, pridali aj pozvaní podnikatelia zo Starej Turej.

Riaditeľ strednej odbornej školy, Ing. Milan Duroška, prítomných na stretnutí informoval o fungovaní školy, o jej smerovaní, úspechoch jej žiakov. Stredná odborná škola v Starej Turej je už niekoľko rokov vyhlásená za najlepšiu strednú odbornú školu v Trenčianskom samosprávnom kraji, žiaci vyhrali celoslovenské kolo súťaže ZENIT, medzinárodnú súťaž ENERSOL, SOČ a podobne. Žiaci sú úspešní aj na ďalších vedomostných a športových súťažiach a výstavách.

Riaditeľ školy informoval tiež o projektoch školy a jej aktivitách v rámci týchto projektov, hlavne:

  • Projekt fotovoltika - "Výchova mladých fotovoltických operátorov", kde predstavil podnikateľom, médiám, vedeniu mesta aj ďalším zúčastneným výsledky projektu a jeho ďalšie smerovanie - výučba žiakov ale aj výroby elektrickej energie pre školu.
  • Projekt vzdelávanie - Implementácia odboru "Informačné a sieťové technológie" predstavil výsledky projektu a možnosti štúdia moderného elektrotechnicko - informatického odboru v SOŠ Stará Turá.
  • Projekt cezhraničnej spolupráce - "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť" - implementácia CNC techniky do vzdelávania (hlavne v odvore mechanik - nastavovač), výsledky projektu, vybavenie školy technikou, vzdelávanie pedagógov, výmenné pobyty s družobnou školou v Strážnici a možnosti modernej výučby v tomto odbore v SOŠ.

Na stretnutí sa prezentovala aj riaditeľka Domu kultúry Javorina, ktorá pripravuje takmer všetky kultúrne akcie v meste a jednotlivé športové kluby mesta, ktoré zápasia s finančnými problémami a takisto potrebujú nielen pomoc mesta, ale aj sponzorov. Mesto Stará Turá zriadilo v rozpočte samostatný grantový systém, prostredníctvom ktorého rozdeľuje peniaze športovým klubom. Pre rozdeľovanie využíva kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Do grantového systému môžu vložiť finančné prostriedky aj podnikatelia a fyzické osoby, formou sponzorského daru. Na záver stretnutia odovzdal Ing. Ján Hodermarský, riaditeľ firmy Sevotech, s. r. o., primátorovi mesta finančný dar vo výške 1 000 €. Tento dar bude použitý na navýšenie finančných prostriedkov v grantovom systéme pre šport. Veríme, že stretnutie bolo účelné a predstavitelia mesta a podnikatelia nájdu spoločnú reč, ktorá zabezpečí fungovanie školstva, kultúry a športu v meste Stará Turá.

31. máj 2013

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty