.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
SPŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 

Nedeľa 14. júl 2024 (6:18), dnes je (meniny má) Kamil zajtra Henrich.

Vznik a história SPŠE

Škola bola otvorená v roku 1968 v Starej Turej. Všetky prípravné práce, príprava objektov boli riešené v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Chirana a prostredníctvom odborného učilišťa tohto podniku, ktorého pracovníci zabezpečovali realizáciu podmienok pre otvorenie a fungovanie novej školy. Zásluhu na zriadení a otvorení školy mal vtedajší generálny riaditeľ Chirany Ing. Miroslav Nerád. Prostredníctvom svojho personálneho a školského odboru riešili prípravu učebných plánov pre novo zriadenú strednú školu. Postupne priestory odborného učilišťa, teda všetky objekty - školské učebne, domov mládeže, ako aj priestory pre dielenské pracovné cvičenia boli odpredané priemyselnej škole. Riaditeľom školy bol Ing.Ján Švancara, vtedajší vedúci Odborného učilišťa Chirana. Prvými pracovníkmi školy boli Ján Lány, Šimon Škyrta, Ing. Miroslav Paulíny, Irena Mathesová, Jozef Zámečník a ďalší. Ostatní vyučujúci boli externí učitelia zo závodu Chirana a VUMA Nové Mesto nad Váhom. Ako sekretárka riaditeľa pracovala p. Viera Gažíková a hospodárka školy Jarmila Šulovská.I keď sa vytvorili podmienky pre chod školy, zostávalo urobiť veľa práce v kádrovom i materiálovom zabezpečení školy a domova mládeže. V roku 1974 sa otvára nový študijný odbor meracia a automatizačná technika. V roku I975 bol za riaditeľa školy menovaný Ing. Pavol Podmajerský, odborný učiteľ SPSS na Myjave. V tomto období bolo na škole denné štúdium v odbore prístrojová zdravotnícka technika so špecializáciou na tento odbor v 3. a 4. ročníku. Hlavnými odbornými predmetmi boli elektrické a elektronické vyšetrovacie prístroje, elektrické a elektronické liečebné prístroje a neelektrické lekárske prístroje. Ostatné odborné predmety boli podobné ako v iných odboroch zameraných na slaboprúdovú elektrotechniku. Ako odborný predmet sa začína vyučovať i výpočtová technika. Najlepší žiaci úspešne študujú na vysokých školách technického smeru, najmä na TU v Bratislave,kde získavajú vysokoškolskú kvalifikáciuvo svojom odbore a uplatňujú vedomosti zo študovaného odboru. Ďalší odbor denného štúdia, je študijný odbor 26-63-6 Meracia a automatizačná technika. Hlavnými odbornými predmetmi v 3. a 4. ročníku sú automatizačná technika, elektronické zariadenia, elektrotechnické merania, silnoprúdové a strojové zariadenia. Okrem spomínaných možností štúdia na škole sa každoročne otvárala 1 trieda večerného štúdia a neskoršie diaľkového štúdia, pričom študovaný odbor sa prispôsoboval požiadavkám okolitých závodov. Touto formou štúdia sa vyučovali odbory prístrojová zdravotnícka technika, strojárstvo a meracia a automatizačná technika. V roku 1984 sa začalo vyučovanie v 1. ročníku podľa novej koncepcie vzdelávania pričom študijné odbory denného štúdia zostali nezmenené. Okrem spomínaných univerzít technického smeru niekoľko absolventov skončilo štúdium na lekárskej fakulte, mnohí sa uplatnili ako konštruktéri, technológovia, normovači, dielenskí plánovači a majstri. Pracujú tiež ako servisní pracovníci a pracovníci v oblasti meracej a regulačnej techniky. Je potešiteľné, že veľa absolventov sa uplatnilo v oblasti výpočtovej techniky ako programátori a technici. Niekoľko našich absolventov pracuje na škole ako učitelia odborných predmetov, dielenskí učitelia, technici a asistenti.


 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  EDUPAGE stránky SPŠ
 
 
  Nové stránky SPŠ (.eu)
 
 
  Stránky SPŠ na TSK
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty