.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Streda 10. august 2022 (18:24), dnes je (meniny má) Vavrinec zajtra Zuzana.

Fond Živá energia pri Nadácii Ekopolis - Projekt „Príprava mladých fotolovtických operátorov“


                         

V Starej Turej budú pripravovať odborníkov aj pre slnečné elektrárne

Po spojení praxe so štúdiom volajú zamestnávatelia, ale aj absolventi. V Strednej odbornej škole v Starej Turej stavili práve na to. Škola prostredníctvom schémy „Živá energia“ nadácie ekoPolis pripravila študijné materiály a program, podľa ktorého bude pripravovať mladých ľudí aj na prácu v dynamickom segmente s veľkým potenciálom – vo fotovoltike.

Stredná odborná škola v Starej Turej môže oddnes plnohodnotne pripravovať odborníkov pre slnečné elektrárne. Stane sa tak vďaka novému solárnemu systému, ktorý škole v rámci projektu „Príprava mladých fotovoltických operátorov" nainštalovala spoločnosť Solar Time (už predtým škola získala skúsenosti v tejto oblasti a menší systém postavený s pomocou nemeckého partnera). Nové zariadenie bude slúžiť nielen na výučbu odborníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z radov študentov školy, ale pomôže aj pri organizovaní celoživotného vzdelávania v tomto odbore. Okrem toho bude dodávať elektrickú energiu do siete školy čím dôjde nielen k zníženiu výdavkov za energie ale aj k šetreniu životného prostredia. „Kladieme dôraz na moderné technológie a vítame možnosť, že študenti nebudú o predmete výučby iba počuť, ale môžu s ním reálne pracovať“.

Vďaka projektu získajú absolventi školy silné postavenie na trhu práce keďže budú vyškolení v rýchlo rozvíjajúcom sa odvetví energetiky, ktoré masívne podporuje aj Európska únia prostredníctvom svojich schém a legislatívy. Škola bude navyše svoje fotovoltické zariadenie využívať aj na propagáciu obnoviteľných zdrojov energie formou rôznych školení a prezentácií pre verejnosť.

Projekt prípravy fotovoltických operátorov bol schválený prostredníctvom schémy „Živá energia“ nadácie ekoPolis. Jeho dôležitým partnerom je aj občianske združenie Enviromnmentálny inštitút, ktoré pôsobí vo funkcii odborného konzultanta a propagátora projektu. „Aj tento úspešne zrealizovaný projekt ukazuje cestu, že aj technológie budúcnosti priateľské k životnému prostrediu majú potenciál na Slovensku,“ uviedol riaditeľ inštitútu Andrej Vilim.

Environmentálny Inštitút

Zameriava sa na ochranu, zveľaďovanie a obnovu hodnôt dlhodobo udržateľnej kvality života na území Slovenska. Svojou činnosťou prispieva k zlepšovaniu informovanosti podnikateľského i verejného sektora o príčinách a dôsledkoch súčasného stavu životného prostredia v SR. Preto je súčasťou jeho aktivít aj podpora a realizácia ekologického a environmentálneho vzdelávania na Slovensku.... fotodokumentácia ...


DOTERAZ VYROBENÁ EL. ENERGIA


K dnešnému dňu fotovoltické zariadenie SOŠ vyrobilo cca:                     

28. február 2011

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty