.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Piatok 23. apríl 2021 (19:47), dnes je (meniny má) Vojtech zajtra Juraj.

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu - PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 s názvom "Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť" (zamerané na rozvoj výučby CNC techniky), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.             Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť.

Projekt a aktivita projektu „Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť“ realizovaná SOŠ Stará Turá so SOŠ Strážnice je zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania v strojárskych odboroch, za účelom podporiť a rozvíjať individuálny potenciál žiakov smerujúci k vybudovaniu základov pre celoživotné vzdelávanie, pre harmonický rozvoj ich osobnosti a pre konkrétnu uplatniteľnosť na trhu práce v obidvoch prihraničných regiónoch. Pozornosť bude venovaná posilneniu dynamického rozvoja osobnosti žiaka oproti statickému učeniu veľkého množstva faktov s dôrazom na mezipredmetové väzby na obidvoch stredných školách.

Obsahom aktivity SOŠ Strážnice bude nákup 2 kusov CNC frézok, 2 kusov CNC sústruhov, nástrojov pre CNC sústruženie a frézovanie, 4 PC + monitory, SW – riadiace systémy, postprocesory.
Obsahom aktivity SOŠ Stará Turá bude nákup 1 ks CNC frézky, 1 ks CNC sústruhu, technické zhodnotenie existujúcej zastaralej CNC techniky školy, nákup nástrojov pre CNC sústruženie a frézovanie, 4 PC + monitory, SW – riadiace systémy, postprocesory.

V rámci spolupráce škôl sa budú v časovom horizonte 2 rokov uskutočňovať výmenné pobyty a stáže žiakov i pedagógov obidvoch školských zariadení, s cieľom osvojovania si kľúčových kompetencií univerzálne využiteľných pre uplatnenie na trhu práce v obidvoch prihraničných regiónoch a pre ďalšie vzdelávanie v strojárskych odboroch. Rozvoj partnerstva škôl prinesie odovzdávanie skúseností a kompetencií. Partneri sa budú podielať na rozvoji informačných aktivít a kariérneho poradenstva pri zaisťovaní profesnej orientácie, efektívnej voľby vzdelávacej cesty a prevencie nedokončenia vzdelania.


Zdôvodnenie potrebnosti:

V súčasnosti si prax, predovšetkým v technických odboroch na obidvoch stranách hranice žiada rozsiahle znalosti a zručnostii v oblasti počítačom riadených ( CNC ) strojov . Preto SOŠ Stará Turá spoločne so SOŠ Strážnice usilujú o rozšírenie a skvalitnenie zázemia pre aplikáciu a výučbu týchto zručností, aby svojim žiakom a uchádzačom o štúdium ponúkli potrebné podmienky pre rozvoj.
Rovnako situácia v technických odboroch má narastajúcu tendenciu vo využívaní a zavádzaní pokrokových technológií a postupov. S týmto trendom chcú SOŠ Stará Turá a SOŠ Stážnice držať krok.
K realizácii projektu, ktorého celková finančná náročnosť nie je zanedbateľná, pochopiteľne nepostačuje rozpočet samotných žiadateľov, preto je žiadané o finančnú podporu z OP PS – SR-ČR. Bez tohoto financovania z verejných zdrojov nie je možné projekt zrealizovať v plnom rozsahu.Po úspešnom ukončení projektu, by malo dôjsť k vytvoreniu lepších podmienok pre využívanie CNC technológií pre žiakov i učiteľov v prihraničných oblastiach a taktiež k zlepšeniu podmienok pre výučbu technických odborov.

22. február 2010

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty