.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Pondelok 21. september 2020 (4:25), dnes je (meniny má) Matúš zajtra Móric.

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu - PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 s názvom "Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť" (zamerané na rozvoj výučby CNC techniky), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.             Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť.

Projekt a aktivita projektu „Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť“ realizovaná SOŠ Stará Turá so SOŠ Strážnice je zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania v strojárskych odboroch, za účelom podporiť a rozvíjať individuálny potenciál žiakov smerujúci k vybudovaniu základov pre celoživotné vzdelávanie, pre harmonický rozvoj ich osobnosti a pre konkrétnu uplatniteľnosť na trhu práce v obidvoch prihraničných regiónoch. Pozornosť bude venovaná posilneniu dynamického rozvoja osobnosti žiaka oproti statickému učeniu veľkého množstva faktov s dôrazom na mezipredmetové väzby na obidvoch stredných školách.

Obsahom aktivity SOŠ Strážnice bude nákup 2 kusov CNC frézok, 2 kusov CNC sústruhov, nástrojov pre CNC sústruženie a frézovanie, 4 PC + monitory, SW – riadiace systémy, postprocesory.
Obsahom aktivity SOŠ Stará Turá bude nákup 1 ks CNC frézky, 1 ks CNC sústruhu, technické zhodnotenie existujúcej zastaralej CNC techniky školy, nákup nástrojov pre CNC sústruženie a frézovanie, 4 PC + monitory, SW – riadiace systémy, postprocesory.

V rámci spolupráce škôl sa budú v časovom horizonte 2 rokov uskutočňovať výmenné pobyty a stáže žiakov i pedagógov obidvoch školských zariadení, s cieľom osvojovania si kľúčových kompetencií univerzálne využiteľných pre uplatnenie na trhu práce v obidvoch prihraničných regiónoch a pre ďalšie vzdelávanie v strojárskych odboroch. Rozvoj partnerstva škôl prinesie odovzdávanie skúseností a kompetencií. Partneri sa budú podielať na rozvoji informačných aktivít a kariérneho poradenstva pri zaisťovaní profesnej orientácie, efektívnej voľby vzdelávacej cesty a prevencie nedokončenia vzdelania.


Zdôvodnenie potrebnosti:

V súčasnosti si prax, predovšetkým v technických odboroch na obidvoch stranách hranice žiada rozsiahle znalosti a zručnostii v oblasti počítačom riadených ( CNC ) strojov . Preto SOŠ Stará Turá spoločne so SOŠ Strážnice usilujú o rozšírenie a skvalitnenie zázemia pre aplikáciu a výučbu týchto zručností, aby svojim žiakom a uchádzačom o štúdium ponúkli potrebné podmienky pre rozvoj.
Rovnako situácia v technických odboroch má narastajúcu tendenciu vo využívaní a zavádzaní pokrokových technológií a postupov. S týmto trendom chcú SOŠ Stará Turá a SOŠ Stážnice držať krok.
K realizácii projektu, ktorého celková finančná náročnosť nie je zanedbateľná, pochopiteľne nepostačuje rozpočet samotných žiadateľov, preto je žiadané o finančnú podporu z OP PS – SR-ČR. Bez tohoto financovania z verejných zdrojov nie je možné projekt zrealizovať v plnom rozsahu.Po úspešnom ukončení projektu, by malo dôjsť k vytvoreniu lepších podmienok pre využívanie CNC technológií pre žiakov i učiteľov v prihraničných oblastiach a taktiež k zlepšeniu podmienok pre výučbu technických odborov.

22. február 2010

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Pondelok - 39. týždeň.
Raňajky + desiata
Pečivo vodové, smotanový syr, zeleninová obloha - paprika, mlieko ochutené (rôzne príchute). Keksy - sušienky.
Obed
Polievka fazuľová s fliačkami. Mletý rezeň so syrom, pečené zemiaky s maslom, kyslá uhorka, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
Večera + olovrant
Cestovina, posýpka maková, banány, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty