.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Projekt skillME
Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií
Grantový program - Stredné školy a technika - Nadácie Volkswagen
PROJEKT - Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250
PROJEKT cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
PROJEKT - Živá energia - Fotovoltika
PROJEKT - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009
Obnoviteľné zdroje energie - FOTOVOLTIKA
Projekt COMENIUS
eTwinning
Digitálni štúrovci
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Piatok 23. apríl 2021 (19:44), dnes je (meniny má) Vojtech zajtra Juraj.

Projekt "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie"
PROJEKT VZDELÁVANIE

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu VZDELÁVANIE s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie" s ITMS kódom 26110130250, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.                    


Archív výziev (uskutočnených) verejných obstarávaní
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

SOŠ Stará Turá v rámci projektu s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie", ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, realizuje výber dodávateľa na zákazku "Nákup a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky".

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku č. 116/2010 Úradu pre verejné obstarávanie pod číslom 04032-MUT dňa 18.06.2010. Text oznámenia nájdete na adrese: www.uvo.gov.sk v sekcii "Vestník" podľa uvedených údajov.

Podmienky účasti v užšej súťaľi a ďalšie pokyny sú súčasťou uvedeného oznámenia. V prípade požiadavky na vysvetlenie zverejnených dokumentov budú odpovede zverejnené na tejto web-stránke a prístupné pre všetkých záujemcov najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty, preto odporúčame záujemcom sledovanie zverejnených informácií o verejnom obstarávaní až do tohto termínu.

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť v užšej súťaži je: 07. 07. 2010 do 16.00 hod.. Miesto na prijímanie žiadostí: meno a adresa kontaktnej osoby uvedené v oznámení.

                 


Zverejnené: 21. 06. 2010VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

V rámci projektu s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie", ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, realizujeme výber dodávateľa služieb zameraných na "Zabezpečenie publicity projektu".

V prípade Vášho záujmu si bližšie informácie vyžiadajte u Ing. Bitarovskej - osoby zodpovednej za verejné obstarávanie v projekte do 02.03.2010 mailom na adrese:
bitar@stonline.sk

                 


Zverejnené: 24.02.2010VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

V rámci projektu s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie", ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, realizujeme výber dodávateľa na zákazku "Nákup a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky".

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku 025/2010 pod číslom 01027-MUT dňa 9.2.2010.

Podrobné informácie k verejnému obstarávaniu nájdete vo Výzve na predkladanie žiadosti o účasť.

                 


Zverejnené: 11.02.2010VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

V rámci projektu s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie", ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, realizujeme výber dodávateľa "Vzdelávacích služieb v oblasti IKT".

Podrobné informácie k verejnému obstarávaniu nájdete vo Výzve na predkladanie ponúk.

                 


Zverejnené: 01.02.2010

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty