.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
SOŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Nové stránky SOŠ
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Pondelok 10. december 2018 (16:29), dnes je (meniny má) Radúz zajtra Hilda.

Oslava výročí vzniku zakladajúcich škôl SOŠČlánok v novinách "Kopaničiar Expres" dňa 16. 12. 2009.

Oslava 40. výročia SPŠE a 60. výročia SOUE v Starej Turej.

Vážení spoluobčania,
      dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili s príležitosti osláv našej inštitúcie – Strednej odbornej školy Stará Turá. Od roku 2003 SPŠE a SOUE v Starej Turej začali písať spoločnú históriu. SPŠE by oslávilo 40. výročie a SOUE 60. Pohľad do minulosti nás utvrdzuje v presvedčení, že novovzniknutá združená škola (neskôr premenovaná na SOŠ) je aj napriek veku a rôznym problémom stále čulá a životaschopná.
      Nastal čas pripomenúť si dôležité dátumy, keď sa začali písať dejiny našich škôl. Ich existencia ovplyvnila životy mnohých ľudí a pozmenila aj tvár nášho mesta, ktoré ožilo prítomnosťou mládeže z rôznych častí bývalého Československa. Študovali tu dievčatá a chlapci od Ašu až po Čiernu nad Tisou, a tak sa v Starej Turej prelínali nielen jazyky Čechov, Moravanov a Slovákov, ale často aj dialekty a kultúra rôznych oblasti, čo prispelo k vzájomnému obohacovaniu.
      Lenže školu netvoria iba študenti – tí sa v školských laviciach pravidelne striedali, menili. Vernými ostávali pedagógovia – učitelia, majstri, vychovávatelia a ostatní pracovníci. Veď niektorí z nás v nich prežili celý život – obdobie mladosti i zrelého dospelého veku... Prežívali sme chvíle naplnené drobnými radosťami, ale aj starosťami.
      Pripomeňme si aspoň najdôležitejšie momenty z ich histórie 1. učňovské stredisko s počtom 54 učňov vzdelávajúcich sa v učebných odboroch strojný zámočník, sústružník a jemný mechanik. Jedným z prvých absolventov učebného odboru strojný zámočník a následne dlhoročným majstrom odborného výcviku je pán Milan Haruštiak, ktorý škole venoval 34 rokov svojho života.
      V roku 1950 bolo učňovské stredisko premenované na Stredisko pracujúceho dorastu pri podniku Presná mechanika v Starej Turej. Učebné odbory boli zamerané na strojárstvo – nástrojár, sústružník, frézar, mechanik a pre potrebu závodu vznikol učebný odbor chirurgický mechanik. K prvým zamestnancom, ktorí začali pracovať v 50-tych rokoch v teoretickom vyučovaní patria pán Tomáš Uherčík a pán Jaroslav Rojko, v odbornom výcviku pán Jozef Lackovič a pán Milan Tučka.
      V 60-tych rokoch sa k strojným dielňam dostavala budova školy, ručných dielní a nový internát. V teoretickom vyučovaní pracovali pani Mgr. Vlasta Lessová, pán Miroslav Miko, pani Mgr. Zora Laciková, pán Ján Poláček. Vo výchove mimo vyučovania pôsobili pani Anna Dunajčíková a pán Ľubomír Minarech. Dlhoročnými majstrami odborného výcviku boli pán Jaromír Solovic, pán Dušan Vaško, pán Vladimír Martinka, pán Štefan Švrčič, pán Ján Jurček, pán Ing. Ján Halabrín, pán Ján Durec a mnohí ďalší...
      V 70-tych rokoch začala organizačná prestavba školstva a Odborné učilište Chirana zmenilo názov na Stredné odborné učilište elektrotechnické. Boli zavedené nové študijné odbory – mechanik elektronik a mechanik nastavovač a učebné odbory obrábač kovov a strojný mechanik.
      Od školského roku 1977/78 začala výučba v areáli našej terajšej školy, stúpal počet žiakov, prichádzali noví pracovníci, zriaďovali sa nové odborné učebne.
      Dúfame, že sa na nás nikto nenahnevá, keď sme niekoho nespomenuli, ale verte, že nezabúdame, veď nás spája spoločné puto našich škôl a spoločné spomienky.
      Významná zmena v riadení SOUE nastala v roku 1991, keď sa SOUE odčlenilo od podniku Chirana – Prema. Po 43 rokoch sa učilište stalo samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. V r. 1992 z dôvodu optimálneho využitia priestorov školy sme zriadili Dievčenskú odbornú školu so zameraním na obchod a podnikanie. Škola trvala 10 rokov a pre Starú Turú bola prínosom.
      Zmeny v spoločnosti spôsobili aj zmeny v štruktúre študijných odborov, napríklad komerčný pracovník v doprave zameraný na logistiku a mechanik počítačových sietí, ktorý vznikol z iniciatívy pracovníkov a bývalých žiakov SOUE Stará Turá. Autorom aj realizátorom tejto myšlienky je náš bývalý žiak a súčasný riaditeľ SOŠ Ing. Duroška so svojím bývalým spolužiakom.
      V tomto školnom roku sme otvorili ďalší nový študijný odbor – grafik digitálnych médií zameraný na spracovanie videí, zvuku a textu grafickými počítačovými programami, na tvorbu webových stránok a iných prezentačných materiálov a reklamných dokumentov.
      O propagáciu školy sa vždy usilovali jej pracovníci na všetkých úsekoch i v záujmovej činnosti v oblasti kultúry, športu.


      V roku 1968 vznikla v Starej Turej Stredná priemyselná škola elektrotechnická, zameraná na výučbu zdravotníckej techniky, pre potreby zdravotníckych zariadení v celom vtedajšom Československu. Prvý študijný odbor bol prístrojová a zdravotnícka technika a prvými pracovníkmi školy boli Ján Lány, Dr. Šimon Škyrta, Ing. Miroslav Paulíny, Mgr. Jozef Zámečník, Ing. Gejza Šindler, Ing. Peter Minárik, Ing. Milan Bajzík, Mgr. Soňa Bajzíková, Mgr. Štefan Šimek, Ing. Pavol Kulíšek, Mgr. Anna Klikáčová, pán Gálik.
      V roku 1974 vznikol nový študijný odbor – meracia a automatizačná technika, s novým odborom pribudli aj ďalší pedagógovia. Riaditeľom školy bol Ing. Pavol Podmajerský.
      V polovici osemdesiatych rokov vznikli študijné odbory – elektronické oznamovacie zariadenia, alternatívny blok: prístrojové zdravotnícke zariadenia a odbor automatizačná technika. Uplatnenie absolventov bolo v podnikoch zásobovacieho a servisného charakteru v oblasti zdravotníckej techniky. Najlepší žiaci študovali na vysokých školách technického smeru, niektorí pracovali ako konštruktéri, technológovia, normovači, plánovači a majstri. Veľa absolventov sa uplatnilo v oblasti výpočtovej techniky ako programátori a technici. Absolventmi školy boli aj lekári, ktorí pôsobia v našom meste, napr. MUDr. Halinár, MUDr. Dinga.
      V roku 1992 bol otvorený nový študijný odbor technické a informatické služby. Absolvent tohto odboru ovláda využívanie kancelárskej techniky, vie spracovávať hospodárske písomnosti a všetky administratívne práce.
      Veľký dôraz sa v oboch školách kládol na mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov, ktorí mali možnosť pracovať v rôznych krúžkoch. Dlhoročnú a úspešnú tradíciu mal dramatický krúžok Dr. Šimona Škyrtu, študenti vydávali pod vedením Mgr. Soni Bajzíkovej časopis Iskra. Študenti sa zúčastňovali a víťazili na športových súťažiach, vedomostných olympiádach, výrazné úspechy zaznamenali aj v technickej tvorivosti mládeže, neskôr v stredoškolskej odbornej činnosti.
      Napriek tomu, že článok je venovaný spomienkam a tradíciám, škola žije ďalej. Hľadáme nové odbory a formy výučby. Na návrh občianskeho združenia IT Škola, ktoré spolupracuje s firmami, zaoberajúcimi sa informačnými technológiami a elektrotechnikou, sme vytvorili a v tomto školskom roku overujeme nový študijný elektrotechnický odbor pre SPŠ – informačné a sieťové technológie.


      1. septembra 2003 sa združili dve školy – SOUE a SPŠE do jednej ZSŠE v bývalom SOUE na Športovej ulici. Združenie škôl bolo nevyhnutným dôsledkom objektívnych príčin – racionalizácii siete škôl a nepriaznivého demografického vývoja populácie. V období procesu združovania škôl pôsobili vo funkcii riaditeľov Ing. Pavel Bahník – v SOUE a Ing. Ján Málek - v SPŠE.
      Od 1. septembra 2008 má škola nový názov SOŠ a vo funkcii riaditeľa je Ing. Milan Duroška (od 1. 1. 2007).
      Tak ako sa všetko mení, mení sa aj tvár našej školy, no napriek všetkým zmenám veríme, že SOŠ v Starej Turej bude naďalej prínosom pre mesto, bude pripravovať mladých ľudí do praxe i života. Želáme škole veľa ďalších úspešných rokov, študentov prahnúcich po poznaní a vzdelávaní. Všetkým zamestnancom veľa síl, energie, trpezlivosti, elánu a dobrých nápadov do ďalších rokov.

Pokračovanie >>
11. december 2009

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Pondelok - 50. týždeň.
Raňajky + desiata
Sladké pečivo - vianočka, mlieko kakaové, maslo, džem. Pečivo tukové.
Obed
Polievka kalerábová, cestovina - mušličky. Bravčový guláš segedínsky, knedľa kysnutá, ovocný nápoj - multivitamín.
Večera + olovrant
Rybie filé na cesnaku a slanine, zemiaky opekané, vitamínový nápoj.
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk