.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
SPŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 

Utorok 5. december 2023 (22:34), dnes je (meniny má) Oto zajtra Mikuláš.

Oslava výročí vzniku zakladajúcich škôl SOŠ


Dňa 11. decembra 2009 (piatok) sa v jedálni SOŠ, Športová ul., Stará Turá konalo slávnostné podujatie pri príležitosti osláv vzniku zakladajúcich škôl našej inštitúcie – SOŠ. Stredné odborné učilište elektrotechnické v Starej Turej vzniklo pred viac ako 60-timi rokmi a Stredná priemyselná škola elekteotechnická pred 40-timi rokmi.

Zúčastnilo sa ho okolo 160 hostí - pracovníci školy, dôchodcovia, hostia z organizácií (TSK, KCVČ, SkSE, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, predstavitelia mesta Stará Turá), predstavitelia okolitých škôl, poslanci TSK a podobne.

Okrem pripomienky histórie našich zakladajúcich škôl sme si pripomenuli i významné medzníky a úspechy ZSŠE, resp. SOŠ v Starej Turej a tiež blížiace sa vianočné sviatky. Preto okrem sprievodného slova a príhovorov nám oslavu svojim programom spríjemnilo i kultúrne vystúpenie našich bývalých alebo terajších žiakov. Po slávnostnom obede začala zábava s dôchodcami a hosťami pri cimbalovke a diskotéke.
Priebeh osláv:

 1. Privítanie hostí (vedenie školy + cimbalovka), príchod do jedálne školy

 2. Mgr.art. Potfaj Miroslav – husle (sprievod – p. Pavlovič) 3. Mgr. Mandáková M. – báseň  Jubilejná

  Roky nás menia, pribúda vrások,
  no preds´ sme stále mladí
  vďaka tým, ktorí rok čo rok
  oživia školské triedy.

  Stúpajú k obzorom poznania,
  spočiatku ešte len deti,
  nuž do žíl ti priteká krv nová.
  Však po rokoch odchádza mladý muž,
  či žena celkom zrelá.
  Ty nestarneš, dušou si mladá.
  Symbolom mladosti napriek veku si sa stala.
  V tebe je ukrytá prvá láska,
  i túžba smelá,
  školská drina aj trpká príchuť odriekania.
  Kto okúsi tvoj život školský,
  nádherne zložitý, a predsa tak prostý,
  rád v mysli často zablúdi
  na tvoje chodby, do triedy...
  Zabudne časy nepríjemné, zlé,
  len s úsmevom na teba si spomenie.

  Čas veľa zmenil, príliš uteká
  a nemožno ho vrátiť späť.
  Ostáva už len milá spomienka
  na bohatstvo prežitých liet. 4. Mgr. Fitzelová H. – privítanie, uvedenie príhovoru riaditeľa        Vážená spoločnosť,

        príjemnú slávnostnú atmosféru rozžiarili krásne tóny v podaní nášho absolventa, magistra umenia – Miroslava Potfaja, ktorého sprevádzal pán Jan Pavlovič.

        Verše recitovala ich autorka, naša milá kolegyňa Mgr. Mirka Mandáková.

        Dnešné posedenie nám spríjemňuje cimbalovka, v ktorej účinkujú naši bývalí študenti.

        Za tých súčasných nás prišiel pozdraviť študent 4. ročníka – Lukáš Trautenberger, ktorý zahrá vlastnú skladbu a vianočný čas nám priblíži známou piesňou.

        Dovoľte, vážení hostia, aby sa v tejto chvíli ujal slova riaditeľ SOŠ Ing. Milan Duroška. 5. Príhovor riaditeľa SOŠ - Ing. Duroška M.        Vážení hostia. Dovoľe mi, aby som začal svojou spomienkou.

        Každý z nás má svoje sny.

        Niektoré si možno splníme, alebo sa aspoň pokúsime, aby sme ich splnili. Kedysi dávno bolo jedným z mojich snov stať sa elektronikom. Napĺňať sa mi začal prijatím do vtedajšieho SOUE Stará Turá v odbore mechanik elektronik. Keďže som sa stretol s profesionálnym ale i ľudským prístupom pedagógov, môj záujem o tento náročný odbor neklesal, ale naopak. V štúdiu som pokračoval na vysokej škole. I túto som ukončil s výbornými výsledkami, nepochybne aj vďaka výborným základom z našej školy.
        Po skončení vysokej školy si bolo treba vybrať budúce zamestnanie. Jednou z ponúk bolo i miesto učiteľa v tejto škole. Musím sa priznať, že som o povolaní učiteľa neuvažoval, no po zrelej úvahe som miesto prijal. A tak som sa 25. augusta 1988 do „bývalej“ školy vrátil, tento krát ako učiteľ odborných predmetov. Opäť som dostal možnosť svoje vedomosti nielen odovzdávať žiakom, ale ich aj ďalej rozvíjať. Z mojich pedagógov sa stali výborní kolegovia, ochotní pomôcť pri odborných i pedagogických problémoch.
        V tejto, pre školstvo určite nie ľahkej dobe, sme prežili veľa ťažkých, ale i radostných chvíľ a „dožili“ sa významných výročí vzniku zakladajúcich škôl našej SOŠ – SOUE vzniklo pred viac ako 60-timi rokmi a SPŠE pred viac ako 40-timi rokmi.
        Školu, jej úspechy i neúspechy však netvoria len budovy, stroje, či počítače. Všetko záleží od ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty i vedomosti. Preto som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a chcem Vás všetkých v mene vedenia školy aj v mene svojom srdečne privítať na pôde SOŠ v Starej Turej.

        V prvom rade vítam predstaviteľov nášho zriaďovateľa (Trenčianskeho samosprávneho kraja), a to riaditeľa úradu TSK pána Ing. Dušana Lobotku a za odbor školstva Ing. Radoslava Ondráša. Vítam tiež predsedu komisie školstva a poslanca TSK Mgr. Petra Bulíka.
        Srdečne vítam primátorku mesta Stará Turá a zároveň poslankyňu TSK, členku našej Rady školy pri a dokonca aj našu bývalú učiteľku p. Ing. Annu Halinárovú.
        Vítam tiež poslanca TSK za okres Nové Mesto nad Váhom Ing. Juraja Gavača (mimochodom nášho absolventa).
        Sme radi, že naše pozvanie prijali zástupcovia Krajského centra voľného času v Trenčíne a naši spolupracovníci pri organizácii mnohých súťaží poriadaných v spolupráci s našou školou –Ing. Jána Martiniska a p. Janku Klemensovú.
        Vítam aj predstaviteľov Slovenskej spoločnosti elektronikov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme - pána Ing. Miroslava Kohúta a pána Krošláka.
        Naše pozvanie prijali aj riaditelia základnej školy a základnej umeleckej školy v Starej Turej – p. Mgr. Anna Chmúrová a pán Mgr. Miroslav Masár a tiež riaditelia okolitých stredných škôl – Mgr. Peter Rebro, Ing. Ján Hargaš, Ing. Stanislav Paučin, Dr. Danka Michálková, a Ing. Mgr. Alena Palková.
        Radi sa stretávame aj s predsedníčkou Združenia rodičov – Mgr. Elenou Čiernikovou, riaditeľom oddelenia policajného zboru v Starej Turej - Mgr. Ing. Máriom Jamriškom, bývalými riaditeľmi našej školy – Ing. Vidovičom a Ing. Bahníkom a najmä s našimi bývalými zamestnancami.
        Všetkých ešte raz srdečne vítam v mene súčasných pracovníkov a prajeme Vám príjemné popoludnie. 6. Mgr.art. Potfaj Miroslav – husle (sprievod – p. Pavlovič) 7. Historický prehľad (+ prezentácia) - Mgr. Fitzelová H. a Mgr. Mandáková M.        Vážení hostia, milí kolegovia,

        dovoľte, aby sme vás privítali v krásnom predvianočnom období na slávnostnom podujatí usporiadanom pri príležitosti osláv našej inštitúcie – SOŠ. Pohľad do minulosti nás utvrdzuje v presvedčení, že je aj napriek veku a rôznym problémom stále čulá a životaschopná.

        Nastal čas pripomenúť si dôležité dátumy, keď sa začali písať dejiny našich škôl. Ich existencia ovplyvnila životy mnohých ľudí a pozmenila aj tvár nášho mesta, ktoré ožilo prítomnosťou mládeže z rôznych častí bývalého Československa. Študovali tu dievčatá a chlapci od Ašu až po Čiernu nad Tisou, a tak sa v Starej Turej prelínali nielen jazyky Čechov, Moravanov a Slovákov, ale často aj dialekty a kultúra rôznych oblastí, čo prispelo k vzájomnému obohacovaniu.

        Lenže školu netvoria iba študenti – tí sa v školských laviciach pravidelne striedali, menili. Vernými ostávali pedagógovia – učitelia, majstri, vychovávatelia a ostatní pracovníci. Tešíme sa, že môžeme so svojimi bývalými spolupracovníkmi pospomínať na spoločne strávené roky v našich školách. Veď niektorí z nás v nich prežili celý život – obdobie mladosti i zrelého dospelého veku... Prežívali sme chvíle naplnené drobnými radosťami, ale aj smutnejšie okamihy spojené s odchodmi skúsených pracovníkov na zaslúžený odpočinok, prípadne, keď sme sa museli lúčiť s kolegami, ktorých už dnes nemôžeme medzi sebou privítať.

        Do roku 2003 žili 2 školy samostatne – dnes už 60 ročné bývalé SOUE a 40 ročná SPŠE. Pripomeňme si aspoň najdôležitejšie momenty z ich histórie.
        Dejiny SOUE sa začali v školskom roku 1948-1949, kedy bolo zriadené 1. učňovské stredisko s počtom 54 učňov vzdelávajúcich sa v učebných odboroch strojný zámočník, sústružník a jemný mechanik. Jedným z prvých absolventov učebného odboru strojný zámočník a následne dlhoročným majstrom odborného výcviku je pán Milan Haruštiak, ktorý škole venoval 34 rokov svojho života. Som veľmi rada, pán Haruštiak, že Vás môžeme medzi nami privítať.

        V roku 1950 bolo učňovské stredisko premenované na Stredisko pracujúceho dorastu pri podniku Presná mechanika v Starej Turej. Učebné odbory boli zamerané na strojárstvo – nástrojár, sústružník, frézar, mechanik a pre potrebu závodu vznikol učebný odbor chirurgický mechanik. Medzi nami sú aj dnes zamestnanci, ktorí začali pracovať v 50-tych rokoch a pracovali dlhé nasledujúce roky. V teoretickom vyučovaní páni Tomáš Uherčík a Jaroslav Rojko, v odbornom výcviku páni Jozef Lackovič a Milan Tučka.

        V 60-tych rokoch sa k strojným dielňam dostavala budova školy, ručných dielní a nový internát. Z tohto obdobia sú tu ešte pamätníci, ktorí by nám priblížili dianie v učilišti svojimi spomienkami. V teoretickom vyučovaní pani Mgr. Vlasta Lessová, pán Miroslav Miko, pani Mgr. Zora Laciková, pán Ján Poláček, pani Anná Dunajčíková a pán Ľubomír Minarech vo výchove mimo vyučovania. Dlhoročnými majstrami odborného výcviku boli páni Jaromír Solovic, Dušan Vaško, Vladimír Martinka, Štefan Švrčič, Ján Jurček, Ing. Ján Halabrín, Ján Durec a mnohí ďalší...

        V 70-tych rokoch začala organizačná prestavba školstva a Odborné učilište Chirana zmenilo názov na Stredné odborné učilište elektrotechnické. Boli zavedené nové študíjné odbory – mechanik elektronik a mechanik nastavovač a učebné odbory obrábač kovov a strojný mechanik.
        Od školského roku 1977/78 začala výučba v areáli našej terajšej školy. Stúpal počet žiakov, prichádzali noví pracovníci, zriaďovali sa nové odborné učebne.

        Dúfam, milí bývalí aj terajší kolegovia, že sa na nás nenahneváte, keď Vás nebudeme všetkých menovať, ale verte, sme radi, že na seba nezabúdame, veď nás spája spoločné puto našich škôl a spoločné spomienky.
        Významná zmena v riadení SOUE nastala v roku 1991, keď sa SOUE odčlenilo od podniku Chirana – Prema. Po 43 rokoch sa učilište stalo samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. V r. 1992 z dôvodu optimálneho využitia priestorov školy sme zriadili Dievčenskú odbornú školu so zameraním na obchod a podnikanie. Škola trvala 10 rokov a pre Starú Turú bola prínosom.

        Zmeny v spoločnosti spôsobili aj zmeny v štruktúre študijných odborov napríklad komerčný pracovník v doprave zameraný na logistiku a mechanik počítačových sietí, ktorý vznikol z iniciatívy pracovníkov a bývalých žiakov SOUE Stará Turá. Autorom aj realizátorom tejto myšlienky je náš bývalý žiak a súčasný riaditeľ SOŠ Ing. Duroška so svojím bývalým spolužiakom.
        V tomto školskom roku sme otvorili ďalší nový študijný odbor – grafik digitálnych médií zameraný nielen na spracovanie videí, zvuku a textu grafickými počítačovými programami, ale aj na tvorbu webových stránok a iných prezentačných materiálov a reklamných dokumentov.
        O propagáciu školy sa vždy usilovali jej pracovníci na všetkých úsekoch i v rôznych oblastiach záujmovej činnosti.

        V roku 1968 vznikla v Starej Turej Stredná priemyselná škola elektrotechnická, zameraná na výučbu zdravotníckej techniky, pre potreby zdravotníckych zariadení v celom vtedajšom Československu. Zásluhu na zriadení a otvorení školy mal vtedajší generálny riaditeľ Chirany, Ing. Miroslav Nerád.
        Prvý študijný odbor bol prístrojová a zdravotnícka technika, riaditeľom školy bol menovaný Ing. Ján Švancara, vtedajší vedúci Odborného učilišťa Chirana. Prvými pracovníkmi školy boli Ján Lány, Dr. Šimon Škyrta, Ing. Miroslav Paulíny, Mgr. Jozef Zámečník, Ing. Gejza Šindler, Ing. Peter Minárik, Mgr. Soňa Bajzíková, Mgr. Štefan Šimek, Ing. Pavol Kulíšek, Mgr. Anna Klikáčová, pán Gálik, Ing. Bohumil Slama, Ing. Milan Bajzík, ktorý popri pedagogickej činnosti viac ako 30 rokov vykonával funkciu bezpečnostného technika.
        V roku 1974 vznikol nový študijný odbor – meracia a automatizačná technika. S novým odborom pribudli aj ďalší pedagógovia. Riaditeľom školy bol Ing. Pavol Podmajerský.

        V polovici osemdesiatych rokov vznikli študijné odbory – elektronické oznamovacie zariadenia, alternatívny blok - prístrojové zdravotnícke zariadenia a odbor automatizačná technika. Uplatnenie absolventov bolo v podnikoch zásobovacieho a servisného charakteru v oblasti zdravotníckej techniky. Najlepší žiaci študovali na vysokých školách technického smeru, niektorí pracovali ako konštruktéri, technológovia, normovači, plánovači a majstri. Veľa absolventov sa uplatnilo v oblasti výpočtovej techniky ako programátori a technici. Absolventmi školy sú aj lekári, ktorí pôsobia v našom meste, napr. stomatológovia MUDr. Halinár, MUDr. Dinga.
        V roku 1992 bol otvorený nový študijný odbor technické a informatické služby. Absolvent tohto odboru ovláda využívanie kancelárskej techniky, vie spracovávať hospodárske písomnosti a všetky administratívne práce.

        Veľký dôraz sa v oboch školách kládol na mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov, ktorí mali možnosť pracovať v rôznych krúžkoch. Dlhoročnú a úspešnú tradíciu mal dramatický krúžok Dr. Šimona Škyrtu, študenti vydávali pod vedením Mgr. Soni Bajzíkovej časopis Iskra, zúčastňovali sa a víťazili v športových súťažiach a vedomostných olympiádach. Výrazné úspechy zaznamenali aj v technickej tvorivosti mládeže, neskôr v stredoškolskej odbornej činnosti – napr. náš bývalý žiak Mário Rais, víťaz celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti v elektronike, ktorý je tu prítomný a pomáha pri technickom zabezpečení našej slávnosti.

        Napriek tomu, že dnešné popoludnie je venované spomienkam a tradíciám, škola napreduje ďalej a hľadá nové odbory a formy výučby. V súčasnosti sme zapojení do viacerých aktivít a medzinárodných projektov, napríklad:

        Comenius (Mobility) – výmenné pobyty študentov v Nemecku a Anglicku (dotácia cca 360 tis. SK),
        E-twinning – medzinárodné partnerstvo a spolupráca škôl,
        Fotovoltika – výroba elektrickej energie zo Slnka na výučbové účely, ale aj reálnu výrobu energie a jej dodávku do elektrickej siete (dotácia od nemeckého partnera projektu cca 300 tis. Sk),
        Cezhraničná spolupráca – (so SOŠ Strážnice) – moderné vzdelávanie pre budúcnosť – budovanie nového CNC pracoviska a výmenné študijné pobyty žiakov a pedagógov (dotácia cca 4, 7 mil. Sk),
        Premena tradičnej školy na modernú – tvorba a overovanie nového študijného odboru „Informačné a sieťové technológie“ a získanie potrebnej techniky, učebných materiálov a notebookov pre žiakov (dotácia cca 10 mil. Sk). Do tohto projektu boli vybraté len 4 školy v Slovenskej republike,
        Modernizácia stredných škôl – dodávka 3 ks notebookov, 7 osobných počítačov, dataprojektor. 3 pedagógovia sa pripravujú na modernizáciu vzdelávania,
        Revitalizácia a elektronizácia školského stravovania – zavedenie výdaja, prihlasovania a odhlasovania stravy cez čipový systém, podpora a propagácia diétneho stravovania (dotácia cca150 tis. Sk),
        Vzdelávací projekt Jeden svet na školách – organizuje občianske združenie Človek v ohrození. Je realizovaný na hodinách etickej výchovy, kde sa zakomponovali do vyučovania aktuálne témy globálneho vzdelávania,
        Cisko akadémia – štúdium sieťových technológií prostredníctvom moderného e-learningu (prostredníctvom Internetu),
        Microsoft akadémia – štúdium pokročilého programového vybavenia firmy Microsoft,
        Lego RoboLab – počítačom riadené stavebnice Lego. Naša škola sa stala školiacim centrom pre učiteľov základných škôl zapojených do programu Lego RoboLab a zároveň sme spoluorganizátorom súťaží pre žiakov.

        1. septembra 2003 sa združili dve školy – SOUE a SPŠE do jednej ZSŠE so sídlom v týchto priestoroch. Združenie škôl bolo nevyhnutným dôsledkom objektívnych príčin – racionalizácie siete škôl a nepriaznivého demografického vývoja populácie. V období procesu združovania škôl pôsobili vo funkcii riaditeľov Ing. Pavel Bahník – v SOUE a Ing. Ján Málek - v SPŠE. Dovoľte, vážení hostia, aby sme práve im nechali priestor na krátke zhodnotenie. 8. Ing. Bahník P., Ing. Málek J. – končia historický prehľad z pohľadu riaditeľov SOUE a SPŠE 9. pieseň + klávesy - Lukáš Trautemberger 10. Riaditeľ vyzval hostí k prejavom:

  • Ing. Dušan Lobotka - riaditeľ úradu TSK   Ing. Dušan Lobotka a Ing. Radoslav Ondráš - odbor školstva TSK po príhovore predali ocenenia pedagógom školy (ďakovné listu predsedu TSK) za dlhoročné pedagogické majstrovstvo:
   • Ing. Milan Duroška - učiteľ odborných predmetov, riaditeľ školy
   • Mgr. Helena Fitzelová - učiteľka, výchovná poradkyňa, koordinátorka Žiackej školskej rady
   • Mgr. Dagmar Potúčková - vychovávateľka ŠI
   • Mgr. Elena Ličková - učiteľka školy
   • p. Dušan Adamec - učiteľ praxe, majster odborného výcviku
   • Bc. Stanislav Zigo - majster odborného výcviku

  • Ing. Anna Halinárová - primátorka mesta Stará Turá  • Mgr. Peter Bulík - vedúci komisie školstva TSK  • Dr. Marián Mesiarik - riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom 11. Trautenberger – vianočná pieseň 12. Riaditeľ predniesol prípitok 13. Cimbalovka zahrala ľudovú pieseň a zatancovali naši žiaci (Lukáš Humeník s partnerkou), pôsobiaci v súbore Kopaničiar 14. Príhovor bývalého pracovníka (dôchodcu) - Ing. Lošáka 15. Slávnostný obed 16. Voľná zábava (cimbalovka vo veľkej kultúrke školy a diskotéka v jedálni školy), občerstvenie, večera, (spomienky bývalých pracovníkov - dôchodcov a hostí)Poďakovanie

Za pomoc pri príprave a organizácii tejto slávnosti by vedenie školy chcelo zvlášť poďakovať:

 • pracovníkom školy, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu oslavy, hlavne Mgr. Fitzelovej a Mgr. Mandákovej za prípravu "historickej" dokumentácie a celej akcie a sprievodné slovo, Mgr Dzurovej, Ing. Macúchovi, Mgr. Trúsikovi, Ing. Málkovi za prípravu materiálov a akcie, Ing. Dzurovi, Ing Kollárovi a ďalším za filmovú a foto - dokumentáciu z akcie, ako aj ďalším spolupracovníkom,
 • riaditeľovi Základnej umeleckej školy - p. Masárovi za pomoc pri ozvučení a hudobnom sprievode,
 • Mgr.art Miroslavovi Potfajovi (náš bývalý žiak) s doprovodom za vystúpenia,
 • cimbalovej muzike pri ZUŠ Stará Turá za vystúpenie a zabezpečenie zábavy,
 • pracovníkom Školskej jedálne pri SOŠ Stará Turá a žiakom Súkromnej hotelovej akadémie v Starej Turej za prípravu jedál a nápojov a obsluhu,
 • nášmu bývalému žiakovi - Máriovi Raisovi za prípravu aparatúry, ozvučenie a diskotéku,
 • žiakovi Lukášovi Trautembergerovi (včerajšiemu víťazovi MY POP-STAR Trenčianskeho kraja) za hudobný doprovod,
 • žiakovi Lukášovi Humeníkovi s partnerkou za tanečnú produkciu,
 • všetkým hosťom za účasť, vystúpenia, sko i za podporu, gratulácie a dary.

        ... a ďalšia fotodokumentácia ...Tu si môžete vypočuť záznam časti relácie "Hudobné pozdravy" v Slovenskom rozhlase - Rádio Regina dňa 14. 12. 2009, kde je príspevok pre SOŠ vo formáte MP3 - alebo záznam celej relácie.


Pokračovanie >>
11. december 2009

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Utorok - 49. týždeň.
Raňajky + desiata
Pečivo celozrnné, nátierka vajcová, zeleninová obloha - paprika, čaj ovocný. Jogurt ovocný, pečivo vodové.
Obed
Polievka portugalská. Hovädzí tokáň s fazuľkovými strukmi, zemiaky varené, čaj ovocný.
Večera + olovrant
Bravčové stehno na rasci, ryža dusená, šalát uhorkový, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  EDUPAGE stránky SPŠ
 
 
  Nové stránky SPŠ (.eu)
 
 
  Stránky SPŠ na TSK
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty