.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
SOŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Utorok 24. november 2020 (1:24), dnes je (meniny má) Emília zajtra Katarína.

NetAcad - CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM

Untitled Document

BUDOVANIE KARIÉRY NA BÁZE PROGRAMU SIEŤOVÝCH AKADÉMIÍ:
NOVÁ KONCEPCIA PROGRAMU SIEŤOVÝCH AKADÉMIÍ

Program sieťových akadémií vstupuje v roku 2007 do novej etapy svojej existencie s novou koncepciou vzdelávacích materiálov. Nové vzdelávacie materiály umožnia programu sieťových akadémií lepšie reagovať na vzdelávacie potreby škôl na jednotlivých úrovniach. So zmeneným obsahom a zaujímavými metodickými vzdelávacími aktivitami v rámci výučby určite uspokojí potreby rôznorodých skupín študentov a implementované novinky viacej upútať ich pozornosť už od začiatku výučby programu.

Koncepčne boli vytvorené dva samostatné vzdelávacie programy, zvlášť pre úroveň stredných škôl a zvlášť pre úroveň vysokých škôl tak, aby inštruktori vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie učiť rôzne skupiny študentov. Oficiálne označenie nových vzdelávacích materiálov pre jednotlivé cieľové skupiny je: CCNA Discovery (prioritne pre úroveň stredných škôl) a CCNA Exploration (prioritne pre úroveň vysokých škôl).
Prečo dva samostatné vzdelávacie programy?

Zámer vytvoriť dva nové vzdelávacie materiály (kurikulá) bol podmienený spätnými väzbami od administrátorov, inštruktorov a študentov programu. Dva verzie materiálov sa zameriavajú na rôzne skupiny študentov s rozličnými skúsenosťami ako aj cieľmi. Program Discovery mapuje každodenné skúsenosti so sieťami. Výučba je organizovaná s dôrazom na témy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v svojom okolí — t.j. domácnosť, malé podniky a pod. Cieľom je, aby už počas štúdia mohli zdokonaľovať svoje praktické zručnosti v oblasti počítačových sietí. Program Exploration sa zameriava viac do hĺbky a detailov, dôraz je kladený na technický obsah a používanú terminológiu.

Nové vzdelávacie materiály umožňujú študentom analyzovať rozličné sieťové koncepcie aj pomocou takých nástrojov ako je Packet Tracer – vysokovýkonná sieťová simulačná aplikácia, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Cisco a ktorá umožňuje študentom experimentovať so správaním sietí a dovoľuje im zisťovať odpovede na otázky typu: „Čo ak by som ..?“VZDELÁVACÍ PROGRAM DISCOVERY

Vzdelávací program Discovery poskytuje základné znalosti v oblasti sieťových technológií, praktické skúsenosti, príležitosť pre preskúmanie možností kariérneho rastu a rozvoj osobnostných zručností, ktoré napomôžu študentom pripraviť sa pre pozície v oblasti IT a sieťových technológií. Vzdelávacie moduly v rámci programu Dicsovery ponúkajú praktické prístupy vo výučbe, používanie interaktívnych nástrojov a ľahko zrozumiteľných vzdelávacích manuálov, ktoré pomáhajú študentom osvojiť si všeobecnú teóriu potrebnú pre budovanie sietí.

Program Discovery je navrhnutý, tak, aby ponúkal nezávislé a samostatné vzdelávacie moduly alebo rozličné kombinované programy pre stredné školy, technicky zamerané školy, nadstavbové kurzy alebo univerzity. Od študentov, ktorí sa prihlásia na kurz, sa neočakávajú žiadne predchádzajúce technické vedomosti alebo zručnosti práce s PC.

Tieto nové vzdelávacie materiály umožňujú efektívny a praktický prístup k výučbe problematiky počítačových sietí, k osvojovaniu si nielen teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností.

Používa dobre prepracované a zrozumiteľné materiály, ktoré pomáhajú študentom v štúdiu. Program Discovery poskytuje rýchlu aplikovateľnosť získaných vedomostí, povzbudzuje študentov k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti. Umožňuje im sa lepšie pripraviť na ich budúcu kariéru v oblasti IT (základná úroveň) prostredníctvom praktických skúseností získaných počas série štyroch kurzov. Pri výučbe používa zrozumiteľné vzdelávacie manuály, ktoré jednoducho krok za krokom prestavujú študentom preberanú problematiku, detailné inštrukcie a spätnú väzbu, ktorá napomáha študentom dosiahnuť finálne riešenia.

Program Discovery využíva moderné webové a internetové technológie a vysoko interaktívne aktivity, ktoré stimulujú výučbu a zlepšujú zapamätanie si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti.

Vzdelávací program Discovery pozostáva zo štyroch kurzov:
  1. Siete pre domácnosti a malé podniky
  2. Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)
  3. Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí
  4. Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí
Kurzy nadväzujú na seba a pre absolvovanie jednotlivých kurzov je nutné ukončiť predchádzajúce.

Program Discovery umožňuje výučbu základov sieťových technológií pomocou aplikácií v rámci ktorých sa realizujú rozličné typy praktických sieťových situácií s ktorými sa môžu študenti v budúcnosti stretnúť. Zoznamujú sa postupne s domácimi sieťami alebo sieťami v malých firmách až postupne s viac komplexnejšími podnikovými modelmi. Študenti sa učia technické zručnosti a osobnostné zručnosti potrebné pre prvý vstup do odvetvia sieťových špecialistov. Program Discovery tiež poskytuje úvod do ďalších progresívnych komunikačných technológií umožňujúcich prenos hlasu a videa, bezdrôtových sietí a rozsiahlej problematiky komunikačnej bezpečnosti.


Medzinárodne uznávané priemyselné certifikáty

Vzdelávanie založené na báze programe Discovery pripravuje študentov pre získanie dvoch medzinárodne uznávaných certifikátov: CCENT a CCNA. Po ukončení prvých dvoch kurzov môžu študenti absolvovať certifikačnú skúšku pre získanie CCENT certifikátu (Cisco Certified Entry Network Technician). Tento certifikát je osvedčením, študent má dostatočné praktické zručnosti potrebné pre základnú úroveň pozície sieťového špecialistu, ma dostatočné kompetencie a zručnosti pre základnú prácu so smerovačmi, prepínačmi a pozná základy operačného systému Cisco IOS.

CCENT je prvý krok, jedna z možností, ako získať CCNA certifikáciu, ktorá je základnou certifikáciou v rámci budovania kariéry sieťového špecialistu. Študenti, ktorí ukončia všetky štyri kurzy programu Discovery sú pripravení pre absolvovanie priemyselnej certifikácie – CCNA.

Zručnosti a kompetencie

Siete pre domácnosti a malé podniky Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)
Inštalácia osobného pocítaca vrátane operacného systému, sietových kariet a periférnych zariadení Znalost ako funguje internet a ako prebieha komunikácia medzi koncovými stanicami
Schopnost naplánovat a nainštalovat malú siet pripojenú k internetu Inštalácia, konfigurácia a schopnost riešit problémy spojené s Cisco IOS zariadeniami
Riešenie problémov pripojenia k sieti a k internetu Návrh základnej káblovej infraštruktúry
Zdielanie viacerých prostriedkov ako sietové tlaciarne a súbory pre viacero pocítacov Konfigurácia servera na zdielanie prostriedkov a bežné webové služby
Rozpoznanie a zníženie bezpecnostných rizík v domácej sieti Implementácia základného WAN pripojenia cez telekomunikacné služby
Konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov a bezdrôtových staníc Zálohovanie servera a riešte katastrofickej situácie(strata dát a pod.)
Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí Navrhovanie a prevádzka pocítacových sietí
Návrh LAN siete Vyhodnocovanie požiadaviek zákazníkov
Konfigurácia prepínacov s VLAN-mi a komunikácie medzi prepínacmi Návrh jednoduchých intranetových riešení
Implementovanie ACL(access controll list) na povolenie alebo zakázanie špecifickej prevádzky Návrh IP adresnej schémy lokálnej siete
Realizácia WAN prepojenia Vytvorenie zoznamu zariadení vyhovujúcich návrhovým požiadavkám LAN
Konfigurácia smerovacích protokolov na Cisco zariadeniach Inštalácia a konfigurácia prototypu siete
Schopnost riešit problémy s WAN, LAN a VLAN použitím štruktúrovaných metodík a OSI modelu Inštalácia a aktualizácia sietového operacného systému

Po absolvovaní prvých štyroch semestrov programu a úspešnom zložení certifikačnej skúšky CCNA má študent možnosť pokračovať v druhej etape s cieľom získania certifikátu Cisco Certified Network Professional (CCNP).Pokračovanie >>

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty