.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Podnikateľské aktivity
Vzdelávanie
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Piatok 23. apríl 2021 (7:33), dnes je (meniny má) Vojtech zajtra Juraj.

Školenie PIRŠ

Ako zmluvný partner spoločnosti mc.edu a akreditované školiace centrum v spolupráci s Asociáciou projektu Infovek si dovoľujeme osloviť Vás a Vašich učiteľov v rámci projektu školení Vzdelávanie učiteľov v oblasti využitia informačno-komunikačných technológií (IKT) v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ). V rámci tohto projektu budú v priebehu rokov 2005 a 2006 vyškolení všetci učitelia.

Cieľom PIRŠ je vyškoliť všetkých učiteľov ZŠ s SŠ v oblasti využívania IKT. Účastník po vyškolení získa certifikát s celoštátnou platnosťou. Školenia sú financované MŠ SR, preto si účastník hradí iba cestovné náklady. Školenia budú viesť dvaja akreditovaní lektori. Od účastníkov školenia, teda Vás a Vašich učiteľov sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti s prácou s IKT. Naše školiace centrum Infoveku má s IKT školeniami bohaté skúsenosti aj v rámci projektu Otvorená škola.

Časová dotácia pre súbor školení je 36 hodín a skladá sa z nasledovných modulov:
• Práca s PC (OS Windows) - 3 hod.
• Práca s grafikou - 2 hod.
• Práca s textom - 4 hod.
• Práca s tabuľkami - 4 hod.
• Príprava prezentácií - 3 hod.
• Používanie služieb internetu - 4 hod.
• Aplikácie IKT do predmetov - 4 hod.
• Tvorba záverečného projektu (prezentácia) - 6 hod.
• Spoločná obhajoba projektu (notebook, projektor) - 6 hod.

Súbor školení je rozdelený do štyroch deväťhodinových školení v dňoch štvrtok, sobota, štvrtok, sobota. Školenia budú prebiehať v PC učebniach ZSŠE Stará Turá. Kurz končí obhajobou záverečného projektu. Učiteľ, účastník kurzu tak má možnosť získať certifikát.

Zástupcom pre našu školu je Ing. Pavol Macúch


 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty