.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Aktivity
Študenstká rada
Šk. časopis "SKRAT" (2004/05)
Šk. rádio 'BLESK'
KomPrax a naša škola
Práce žiakov
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Utorok 19. január 2021 (13:10), dnes je (meniny má) Drahomíra zajtra Dalibor.

Slovenská Spoločnosť Elektronikov

SOŠ Stará Turá je klubom elektroniky Slovenskej Spoločnosti Elektronikov:

- Názov klubu: Klub SSE pri SOŠ Stará Turá
- Adresa klubu: Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01, STARÁ TURÁ
- Telefón: 032 776 3077
- email: office@sosst.sk
- Počet členov klubu: 65
- Účasť členov klubu na ústredných akciách: celošt. SOČ, ZENIT, JUVYR, RoboCUP, výstava Mladý tvorca, ...
- aktivita klubu na miestnych akciách: regionálne a krajské súťaže SOČ, ZENIT, práca v CNA, rôzne technické krúžky pre žiakov (PC, elektronika, LEGO, ...), výstavy a prezentácie prác žiakov, školenia (učiteľov) v LEGO RoboLab, ...


Učiteľ našej školy, Ing. Pavel Bahník je členom predsedníctva a revíznej komisie celoštátneho SSE.

Podrobnejšie o SSE:

Právne postavenie:
Slovenská Spoločnosť Elektronikov (SSE) je občianskym združením záujemcov o zvukovú, televíznu a výpočtovú techniku, konštruktérov elektronických zariadení, tvorcov audiovizuálnych relácií a záujemcov o činnosť v dalších odboroch elektroniky. Slovenská Spoločnosť Elektronikov má sídlo v Bratislave a
pôsobí v Slovenskej republike.

Poslanie SSE:
Rozvíja technickú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť, rozširuje odborné a technické vedomosti a praktické zručnosti v elektronike, podiela sa na estetickej výchove a formovaní morálnych vlastností svojich členov a na podpore mládeže. Poskytuje služby pre svojich členov a kluby. Koordinuje činnosť svojich klubov, podporuje a presadzuje akcie na verejnosti, zaoberá sa propagačnými, reklamnými, organizačnými, edičnými a inými činnosťami podporujúcimi rozvoj SSE.

Spolupracuje s ostatnými členskými združeniami a s organizáciami s podobným zameraním. Rozvíja medzinárodné vzťahy s organizáciami, vo sfére svojich záujmov.

Na zabezpečenie svojej činnosti je oprávnená v súlade s platnými právnymi normami nadobúdať majetkové hodnoty, spravovať ich, vyvíjať podnikatelskú činnosť, zakladať obchodné spoločnosti alebo stať sa ich účastníkmi.

Ešte viac info na www.skse.sk.


 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty