.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Podnikateľské aktivity
Vzdelávanie
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Piatok 23. apríl 2021 (8:15), dnes je (meniny má) Vojtech zajtra Juraj.

Informácie o projekte Vzdelávania správcov počitačových učební

Vďaka spoločnosti Deutsche Telecom sa podarilo všetky školy vybaviť multimediálnou počítačovou učebňou a s pripojením na internet. Škola má dodanú výpočtovú techniku vo vlastnej správe a na každej škole by mala byť zodpovedná osoba – správca, ktorý bude za dodanú výpočtovú techniku zodpovedať po softvérovej a technickej stránke. Je zodpovedný za bezproblémový chod počítačov počas vyučovania ako aj v mimovyučovacích hodinách a v čase priebehu kurzov na škole.

Pre uľahčenie práce správcu pripravili pracovníci vydelávacieho inštitútu Elfa s.r.o. projekt Vzdelávania správcov počítačových učební. Projekt je určený pre učiteľov zo základných a stredných škôl. Do projektu sa môže zapojiť jeden učiteľ z každej školy, ktorý má na starosti spravovanie výpočtovej techniky.

Cieľovou skupinou pre Vzdelávanie správcov počítačových učební sú informatici, učitelia všeobecných predmetov alebo správcovia počítačových učební, ktorí budú spravovať a dohliadať nad funkčnosťou počítačovej učebne.

V našej škole je lektorom pre tento projekt Ing. Pavol Macúch.

Formy vzdelávania

Vzdelávanie je realizované prostredníctvom viacerých osvedčených klasických foriem a metód prezenčného štúdia vo vhodnej kombinácií s využívaním prostriedkov IKT.

Realizácia riadeného samoštúdia prebieha v e-learningovom prostredí. Študujúci má sprístupnené všetky vzdelávacie materiály. Študenti sú organizovaní do max. 10 členných virtuálnych študijných skupín - tried. Študovať budú môcť nielen vo vyhradenom čase prezenčných stretnutí v priestoroch vzdelávacích centier, ale aj v čase, keď im to najlepšie vyhovuje, a v mieste, kde im to najlepšie vyhovuje, alebo kde majú prístup na Internet.

Samoštúdium potrebnej teórie bude doplnené praktickými cvičeniami vo vybraných vzdelávacích centrách, cieľom ktorých bude vypracovanie jednoduchých praktických zadaní a prípadových štúdii, prezentácií a konzultáciami s lektormi.

Praktické cvičenia budú v rozsahu min. 30 hodín a ako už bolo uvedené budú prebiehať v zmluvných školiacich strediskách. Každá školená osoba bude mať k dispozícií samostatné pracovisko, ktoré bude tvorené počítačom a sadou pomôcok pre tvorbu počítačových sietí.

Jednou z dôležitých foriem osvojovania si nových poznatkov, postupov pri riešení prevádzkových problémov a pod. bude aj tzv. On-line HELP – diskusný list všetkých účastníkov projektu v rámci ktorého si účastníci budú môcť vymieňať svoje skúsenosti, riešiť problémy spojené s prevádzkou VT a pod. V prípade potreby budú zriadené aj tematické diskusné listy podľa druhu riešenej problematiky.

Z vybraných fragmentov prednášok lektorov budú urobené videozáznamy, ktoré budú dostupne pre účastníkov vzdelávania prostredníctvom videostreamingového servra dodávateľa.

Študent končí kurz on-line testom a po úspešnom absolvovaní získava certifikát o absolovaní štúdia akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Sylaby kurzu

1.) Technické prostriedky

 • Klasifikácia počítačov

 • Architektúra osobných počítačov

 • Zásady modulárnej výstavby centrálnej jednotky počítača a periférii

 • Zásady prevádzky technických prostriedkov a profilaktika výpočtovej techniky

 • Diagnostika poškodeného komponentu počítačovej jednotky, zásady profilaktickej činnosti a efektívnej prevádzky

 • Základná manipulácia s PC


 • 2.) Programové vybavenie

 • Základné princípy operačných systémov

 • Inštalácia OS WinXP Profesional

 • Manažment užívateľov v prostredí Windows XP Professional

 • Inštalácia bežných softvérových aplikácií

 • Efektívna správa počítačovej učebne
 • (Anti)vírusová ochrana
 • Vzdialená administrácia počítača


 • 3.) Počítačové siete a sieťová komunikácia

 • Pojmový aparát počítačovej siete, sieťový model a princípy fungovania počítačovej siete, vysvetlenie činnosti základných sieťových zariadení

 • Plánovanie a tvorba počítačovej siete na škole vrátane získania praktických zručností pri inštalácii počítačovej siete – návrh vlastnej siete, inštalácia komponentov fyzickej vrstvy

 • Konfigurácia a použitie sieťových protokolov

 • Konfigurácia prístupu na Internet

 • Základy správy počítačovej siete na báze Microsoft Windows Network – Peer to peer

 • Diagnostika a odstraňovanie porúch na počítačovej sieti

 • 4.) Bezpečnosť a legálne aspekty využívania počítačov

 • Zásady bezpečnosti používania počítača a práce v počítačovej sieti

 • Šifrovanie dát, elektronicky popis

 • Prehľad možností pre zlepšenie bezpečnosti sietí

 • Právne a etické problémy počítačovej bezpečnosti
 • Viac sa môžete dočítať na http://pvspu.elfa.sk/


   

        Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
   
   
    Jedálny lístok
  Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
  Zmena jedálneho lístku vyhradená.
   
   
    mapa


  GPS: 48.78087, 17.68372

   
   

   
   
    Stará Turá

   
   
    Počasie

   
   
    Počasie a čas - NA SVETE
   
   
     kalkulačka
   
   
    piškvorky

   
   
    ISIC / ITIC karty