.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SOŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SOŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SOŠ
 
 
Podnikateľské aktivity
Vzdelávanie
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Utorok 26. september 2023 (6:42), dnes je (meniny má) Edita zajtra Cyprián.

Informácie o projekte Vzdelávania správcov počitačových učební

Vďaka spoločnosti Deutsche Telecom sa podarilo všetky školy vybaviť multimediálnou počítačovou učebňou a s pripojením na internet. Škola má dodanú výpočtovú techniku vo vlastnej správe a na každej škole by mala byť zodpovedná osoba – správca, ktorý bude za dodanú výpočtovú techniku zodpovedať po softvérovej a technickej stránke. Je zodpovedný za bezproblémový chod počítačov počas vyučovania ako aj v mimovyučovacích hodinách a v čase priebehu kurzov na škole.

Pre uľahčenie práce správcu pripravili pracovníci vydelávacieho inštitútu Elfa s.r.o. projekt Vzdelávania správcov počítačových učební. Projekt je určený pre učiteľov zo základných a stredných škôl. Do projektu sa môže zapojiť jeden učiteľ z každej školy, ktorý má na starosti spravovanie výpočtovej techniky.

Cieľovou skupinou pre Vzdelávanie správcov počítačových učební sú informatici, učitelia všeobecných predmetov alebo správcovia počítačových učební, ktorí budú spravovať a dohliadať nad funkčnosťou počítačovej učebne.

V našej škole je lektorom pre tento projekt Ing. Pavol Macúch.

Formy vzdelávania

Vzdelávanie je realizované prostredníctvom viacerých osvedčených klasických foriem a metód prezenčného štúdia vo vhodnej kombinácií s využívaním prostriedkov IKT.

Realizácia riadeného samoštúdia prebieha v e-learningovom prostredí. Študujúci má sprístupnené všetky vzdelávacie materiály. Študenti sú organizovaní do max. 10 členných virtuálnych študijných skupín - tried. Študovať budú môcť nielen vo vyhradenom čase prezenčných stretnutí v priestoroch vzdelávacích centier, ale aj v čase, keď im to najlepšie vyhovuje, a v mieste, kde im to najlepšie vyhovuje, alebo kde majú prístup na Internet.

Samoštúdium potrebnej teórie bude doplnené praktickými cvičeniami vo vybraných vzdelávacích centrách, cieľom ktorých bude vypracovanie jednoduchých praktických zadaní a prípadových štúdii, prezentácií a konzultáciami s lektormi.

Praktické cvičenia budú v rozsahu min. 30 hodín a ako už bolo uvedené budú prebiehať v zmluvných školiacich strediskách. Každá školená osoba bude mať k dispozícií samostatné pracovisko, ktoré bude tvorené počítačom a sadou pomôcok pre tvorbu počítačových sietí.

Jednou z dôležitých foriem osvojovania si nových poznatkov, postupov pri riešení prevádzkových problémov a pod. bude aj tzv. On-line HELP – diskusný list všetkých účastníkov projektu v rámci ktorého si účastníci budú môcť vymieňať svoje skúsenosti, riešiť problémy spojené s prevádzkou VT a pod. V prípade potreby budú zriadené aj tematické diskusné listy podľa druhu riešenej problematiky.

Z vybraných fragmentov prednášok lektorov budú urobené videozáznamy, ktoré budú dostupne pre účastníkov vzdelávania prostredníctvom videostreamingového servra dodávateľa.

Študent končí kurz on-line testom a po úspešnom absolvovaní získava certifikát o absolovaní štúdia akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Sylaby kurzu

1.) Technické prostriedky

 • Klasifikácia počítačov

 • Architektúra osobných počítačov

 • Zásady modulárnej výstavby centrálnej jednotky počítača a periférii

 • Zásady prevádzky technických prostriedkov a profilaktika výpočtovej techniky

 • Diagnostika poškodeného komponentu počítačovej jednotky, zásady profilaktickej činnosti a efektívnej prevádzky

 • Základná manipulácia s PC


 • 2.) Programové vybavenie

 • Základné princípy operačných systémov

 • Inštalácia OS WinXP Profesional

 • Manažment užívateľov v prostredí Windows XP Professional

 • Inštalácia bežných softvérových aplikácií

 • Efektívna správa počítačovej učebne
 • (Anti)vírusová ochrana
 • Vzdialená administrácia počítača


 • 3.) Počítačové siete a sieťová komunikácia

 • Pojmový aparát počítačovej siete, sieťový model a princípy fungovania počítačovej siete, vysvetlenie činnosti základných sieťových zariadení

 • Plánovanie a tvorba počítačovej siete na škole vrátane získania praktických zručností pri inštalácii počítačovej siete – návrh vlastnej siete, inštalácia komponentov fyzickej vrstvy

 • Konfigurácia a použitie sieťových protokolov

 • Konfigurácia prístupu na Internet

 • Základy správy počítačovej siete na báze Microsoft Windows Network – Peer to peer

 • Diagnostika a odstraňovanie porúch na počítačovej sieti

 • 4.) Bezpečnosť a legálne aspekty využívania počítačov

 • Zásady bezpečnosti používania počítača a práce v počítačovej sieti

 • Šifrovanie dát, elektronicky popis

 • Prehľad možností pre zlepšenie bezpečnosti sietí

 • Právne a etické problémy počítačovej bezpečnosti
 • Viac sa môžete dočítať na http://pvspu.elfa.sk/


   

        Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
   
   
    Jedálny lístok
  Utorok - 39. týždeň.
  Raňajky + desiata
  Pečivo celozrnné, nátierka šunková s vajcom, zeleninová obloha - uhorka šalátová, čaj ovocný. Jablká.
  Obed
  Polievka z fazuľkových strukov, mrvenica. Treska so šunkou, syrom a brokolicou, zemiaková kaša, šalát srbský, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
  Večera + olovrant
  Kuracie prsia na smotane, cestoviny - kolienka, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
  Zmena jedálneho lístku vyhradená.
   
   
    EDUPAGE stránky SOŠ
   
   
    Nové stránky SOŠ (.eu)
   
   
    Stránky SOŠ na TSK
   
   
    mapa


  GPS: 48.78087, 17.68372

   
   

   
   
    Stará Turá

   
   
    Počasie

   
   
    Počasie a čas - NA SVETE
   
   
     kalkulačka
   
   
    piškvorky

   
   
    ISIC / ITIC karty