.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Vedenie SOŠ
Pracovníci SOŠ
Žiaci SOŠ
Ostatné orgány SOŠ
Kontakty SOŠ
Ďalšie informácie (na EDUPAGE)
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Utorok 27. júl 2021 (17:39), dnes je (meniny má) Božena zajtra Krištof.

- e-mail - PGP - www stránka - telefónny kontakt

Meno
Funkcia
E-mail
viac
  Antálek Matej, Mgr.
  učiteľ telesnej výchovy a etickej výchovy, Vedúci PK telovýchovno-brannej
     
  Baranovičová Zuzana, Mgr.
  učiteľka jazykov - anglický jazyk
     
  Chachula Ľubomír, Bc.
  majster OV - ručné a strojné obrábanie, elektro
     
  Chalaniová Františka, Mgr.
  učiteľka (RK)náboženskej výchovy
    
  Durcová Dana, Mgr.
  učiteľka nemeckého jazyka
    
  Duroška Milan, Ing.
  učiteľ odborných predmetov - elektro a IKT, Riaditeľ SOŠ Stará Turá, koordinátor IKT (správca PC siete), revízie a školenia elektro (vyhl. 508/2009), hlavný kontakt LCNA pri SOŠ, člen krajskej (TSK) a celoštátnej komisie SOČ
     
  Dzuro Jaroslav, Ing.
  učiteľ odborných predmetov - elektro, informatika, podpredseda PK elektro, Predseda Rady školy, koordinátor SOČ
     
  Dzurová Alena, Mgr.
  učiteľka matematiky a informatiky, koordinátorka prevencie
     
  Činčurák Ľuboš, Mgr.
  učiteľ (E AV) náboženskej výchovy - DOHODA o VP
    
  Ferrari Katarína, Mgr.
  učiteľka anglického jazyka, vedúca PK cudzích jazykov
     
  Francisciová Alena, Ing.
  učiteľka odborných (elektro.) predmetov
     
  Gašparík Igor, Mgr.
  učiteľ telesnej výchovy
    
  Hargaš Branislav, Ing.
  majster OV a učiteľ odborných technických predmetov a grafiky
    
  Hruda Jozef
  majster OV - elektro, opravovňa TV (súkromne)
     
  Ďurišová Jana, Ing.
  učiteľka informatiky, výpočtovej techniky, grafických systémov a digitálnych médií, Vedúca PK graficko-ekonomickej
     
  Kaňová Zuzana, PhDr.
  učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov - dejepis, etická výchova, ON, Kariérny poradca, koordinátorka Žiackej školskej rady
     
  Klučovský Ján, Bc.
  majster OV - elektro
     
  Knapová Lucia, Mgr.
  učiteľka slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka
     
  Kollár Miroslav, Ing.
  majster OV - stroj. a CNC, učiteľ odborných stroj. predmetov
    
  Kováčová Eva
  Vychovávateľka, zastupujúca vedúca výchovy.
    
  Koštial Ján, Ing.
  učiteľ automatizácia, priemyselnej informatiky, el. merania a telekomunikácií
     
  Kubovicová Mária, PaedDr.
  učiteľka nemeckého jazyka a matematiky, koordinátorka environmentálnej výchovy
     
  Kuchárek Pavol, Ing.
  učiteľ praxe, OSvE a odborných predmetov elektrotechnických, predseda krajskej (TSK) a člen celoštátnej komisie ZENIT v elektronike, predseda PK - elektro, podpredseda Rady školy
     
  Macúch Pavol, Ing.
  učiteľ odborných predmetov elektro a IKT, majster OV (elektro a IKT), inštruktor LCNA, správca počítačovej siete (koordinátor IKT)
    
  Málek Ján, Ing.
  učiteľ odborných strojárskych predmetov
     
  Málková Anna
  vychovávateľka
    
  Mandáková Miroslava, Mgr.
  učiteľka slovenského jazyka, ON, Vedúca PK spoločensko-ved. odborov, výchovná poradkyňa
     
  Miháliková Emília
  vychovávateľka, koordinátorka prevencie v ŠI
    
  Palúchová Blažena, Ing.
  učiteľka odborných stroj. a ekonomických predmetov, predseda PK - stroj., koordinátorka finančnej gramotnosti.
     
  Perejdová Gabriela, Ing.
  učiteľka odborných (elektro.) predmetov
     
  Petkov Peter, Ing.
  učiteľ elektrotechnických odborných predmetov (elektrotechnik špecialista - revízny technik EZ), Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (a odborné predmety) - štatutárny zástupca riaditeľa
     
  Podmajerský Igor, Ing.
  učiteľ odborných predmetov (elektro. a programovanie)
     
  Urbanová Klaudia, Mgr.
  učiteľka anglického jazyka
     
  Zámečníková Edita, RNDr.
  učiteľka matematiky, fyziky a informatiky (programovania), Zástupkyňa riad. pre TV, Vedúca PK prírodovedných predmetov, Predsedníčka ZV OZ KOVO
     
  Zeman Milan, Bc.
  Majster OV - elektrotechnika, MPS
    
  Zmeková Dagmar, Ing., Ph.D.
  učiteľka odborných strojárskych a ekonomických predmetov, dielenská učiteľka - elektro., Koordinátorka duálneho vzdelávania (a praxe vo firmách)
     

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty